Print Bookmark

Notes


Matches 66,301 to 66,334 of 66,334

      «Prev «1 ... 1323 1324 1325 1326 1327

 #   Notes   Linked to 
66301 `Velen van dese gemeijnte bevonden zijnde gans dom en onwetende te zijn, selfs ontrent de eerste beginselen der Leere Christi hebben haer [in marge: den 20 jan 1675] opentlick vriendelik gebeden te willen komen leeren, en sich te laten
onderwijzen' en wie niet komt zal afgehouden worden. Omdat men gevolg heeft gegeven aan deze oproep hoefde er niemand afgehouden te worden, behalve 
IMMENS, Robertus (I1843)
 
66302 `Velen van dese gemeijnte bevonden zijnde gans dom en onwetende te zijn, selfs ontrent de eerste beginselen der Leere Christi hebben haer [in marge: den 20 jan 1675] opentlick vriendelik gebeden te willen komen leeren, en sich te laten
onderwijzen' en wie niet komt zal afgehouden worden. Omdat men gevolg heeft gegeven aan deze oproep hoefde er niemand afgehouden te worden, behalve 
LOO, Francois van (I5795)
 
66303 `Verzoek van Pieter Onof woonende in de Isabellapolder benoorden Aardenburg, vragende assistentie voor en ten behoeve van Jacobus Raes lidmaat dezer gemeinte, welke sedert Februarij a: c: was vertrokken naar de Isabellapolder en gaan woonen bij
bovengemelden Pieter Onof, doch door eene zware ziekte overvallen zijnde, buiten staet wierd bevonden zich van het noodige te verzorgen.' 
OONOF, Pieter Francois (I1339)
 
66304 `Verzoek van Pieter Onof woonende in de Isabellapolder benoorden Aardenburg, vragende assistentie voor en ten behoeve van Jacobus Raes lidmaat dezer gemeinte, welke sedert Februarij a: c: was vertrokken naar de Isabellapolder en gaan woonen bij
bovengemelden Pieter Onof, doch door eene zware ziekte overvallen zijnde, buiten staet wierd bevonden zich van het noodige te verzorgen.' 
RAAS, Jacobus (I6355)
 
66305 `Volghens welck verzouck es den voorn: Pieter Cz. die int voorn: hoochuus was eenwarf ende anderwarf ontboden metten Stedebode, omme daerop ondervraecht te wesene, en heeft gheweyghert te comme:, zenden: in andwoorde, dat men hem daertoe porren
zoude, daer hy te rechte stond,' [d.i. wrsch voor de Commissarissen te Brugge, door Alba benoemd] 
UUTERWULGHE, Pieter Claijssen (I7376)
 
66306 `voor het luwen aen Jacob Maertens den tijt van vier maenden dat de p:kant over ander weke ter mude heift ghep:ict f 1,80.' MAERTENS, Jacob (I6117)
 
66307 `Vreemd kramer in manufacturen uit Brugge' verkoopt in herberg de Witte Leeuw een partij manufacturen bestaande in lakens, veststoffen, zomerbroekstoffen, omslagdoeken, bombazijn, matrassen en meer andere goederen... CHEVALIER, Perré (I8615)
 
66308 `Waarbij ook gezien is een attestatie van haar vader PLUYM, Michiel (I383)
 
66309 `Watter gepasseert is, can men sien uit dese bijgespelde acte. WILSENS, Abraham (I983)
 
66310 `Wegens ergerlijk gedrag van agterklap, kijven ende lasteringe' heeft de kkr de volgende personen verzocht af te blijven: Maria Huijgebaart, huisvrouw van Jacobus Verhoeve, Matie Pagters, huisvrouw van Daniel Andriessen, Levina de Luijn,
huisvrouw van Jacobus de Munck en Tanneke Verdouw, huisvrouw van schepen Abraham Bastinck, `en is dit versoek haarlieden na de proefpredikatie door de schoolmeester als koster deser kerke aangeseijt uit naam van de E kerkeraad'. 
LUYN, Levina de (I2783)
 
66311 `Wegens ergerlijk gedrag van agterklap, kijven ende lasteringe' heeft de kkr de volgende personen verzocht af te blijven: Maria Huijgebaart, huisvrouw van Jacobus Verhoeve, Matie Pagters, huisvrouw van Daniel Andriessen, Levina de Luijn,
huisvrouw van Jacobus de Munck en Tanneke Verdouw, huisvrouw van schepen Abraham Bastinck, `en is dit versoek haarlieden na de proefpredikatie door de schoolmeester als koster deser kerke aangeseijt uit naam van de E kerkeraad'. 
PACHTERS, Maatje (I2834)
 
66312 `Wegens ergerlijk gedrag van agterklap, kijven ende lasteringe'heeft de kkr de volgende personen verzocht af te blijven: Maria Huijgebaart, huisvrouw van Jacobus Verhoeve, Matie Pagters, huisvrouw van Daniel Andriessen, Levina de Luijn,
huisvrouw van Jacobus de Munck en Tanneke Verdouw, huisvrouw van schepen Abraham Bastinck, `en is dit versoek haarlieden na de proefpredikatie door de schoolmeester als koster deser kerke aangeseijt uit naam van de E kerkeraad'. 
HUYGEBAART, Maria (I2374)
 
66313 `Wegens ergerlijk gedrag van agterklap, kijven ende lasteringe'heeft de kkr de volgende personen verzocht af te blijven: Maria Huijgebaart, huisvrouw van Jacobus Verhoeve, Matie Pagters, huisvrouw van Daniel Andriessen, Levina de Luijn,
huisvrouw van Jacobus de Munck en Tanneke Verdouw, huisvrouw van schepen Abraham Bastinck, `en is dit versoek haarlieden na de proefpredikatie door de schoolmeester als koster deser kerke aangeseijt uit naam van de E kerkeraad'. 
VERDOUW, Tanneke (I2496)
 
66314 `Weijgert om dronkenschap en vloeken en andere buitenspoorigheden in consistorie te komen dat sijn kleijnigheden bij hem, spreekt op een ongehoorde en boosaardige wijse den predikant tegen als of dat paaps ware schult te bekennen in
consistorie, over gegeven ergernissen [...] en sou wel den predikant met den E kereraad verleijders noemen, om datse hem sonder schultbekentenisse en belofte van betereschap niet willen toelaten tot des Heeren Avontmaal. 
RIDDER, Jacobus de (I2433)
 
66315 `Weijgert om dronkenschap en vloeken en andere buitenspoorigheden in consistorie te komen dat sijn kleijnigheden bij hem, spreekt op een ongehoorde en boosaardige wijse den predikant tegen als of dat paaps ware schult te bekennen in
consistorie, over gegeven ergernissen [...] en sou wel den predikant met den E kereraad verleijders noemen, om datse hem sonder schultbekentenisse en belofte van betereschap niet willen toelaten tot des Heeren Avontmaal. 
PLASSCHAART, Johannes (I2759)
 
66316 `Welcke alles met stilswijgen is beantwoort.' BASTING, Abraham (I2495)
 
66317 `Werd vastgesteld Joh: Bastink, wegens zeker gerugt dat hij zijn meid zoude bezwangerd hebben, niet te noodigen tot des H. tafel. BASTING, Johannes (I2936)
 
66318 `Wij hebben de borgemr Johannes van der Strate en zijn vrouwe die over gegeven ergernisse die nog continueert, aangesproken over haare ergernisse daar zij, voornamelijk de vrouwe haar over gebelgd vonde en niet vertoonden berouw te hebben'. Dit
maal afgehouden. 
STRATE, Johannes van der (I2442)
 
66319 `Wij hebben tot vreede geraden om liever malkanderen wat toe te geven en de saken te middelen.' BELLINCK, Pieter (I2205)
 
66320 `Wij hebben tot vreede geraden om liever malkanderen wat toe te geven en de saken te middelen.' PLASSCHAART, Johannes (I2759)
 
66321 `Wij ondergesz Bewindhebberen van de generaale Nederlandse g'octroyeerde Oost Indiese Compagnie ter kamer Zeeland verclaaren bij deze dat [...] Jacobus Vuijst van St Anna ter Muiden oplooper die in den jaare zeventienhondert twee en veertig met
het schip Nieuwvliet naar Oost Indien is gevaaren 
VUIJST, Jacobus de (I5842)
 
66322 `Yserwerck aen veinstere van onse vrauwe cappelle xij sch en metsene [metselen] de veinstere van CATTENBROUCK, Ambrosius (I6180)
 
66323 `Zijn ook afgebleven Christoffel van Wildorp met sijn huijsvrouwe Josijntje van Loo, van selfs getuijgende nog te onwetende en dom te zijn, en belovende nu neerstiger bij ons te komen, en nader onderwezen te worden.' WILDORP, Christoffel (I1587)
 
66324 `[...] dat Hermanus Ghijben op St Anna ter Muiden is overleden op den 2 april deses jaar 1747 [...] GHIJBEN, Hermanus (I2263)
 
66325 {in margine] Also Anthonis de Puijt kerckmeester is niet ontfangen. PUIJDT, Pauwlijntje de+ (I1887)
 
66326 …ghedaen opden eersten dach van april int jaer 1570 naer paschen… BALCKE, Mayken (I6445)
 
66327 ‘t afhouden van Brijsette Bevers, Fr. van Loo, Lieven de [Burggrave?], en de weert Guill: van den Bussche nog gecontinueert. BURGGRAVE, Lieven (I1234)
 
66328 ‘t afhouden van Brijsette Bevers, Fr. van Loo, Lieven de [Burggrave?], en de weert Guill: van den Bussche nog gecontinueert. HENNEKEI, Pieter (I1314)
 
66329 ‘t afhouden van Brijsette Bevers, Fr. van Loo, Lieven de [Burggrave?], en de weert Guill: van den Bussche nog gecontinueert. BUSSCHE, Guiliame van den (I1370)
 
66330 ‘t afhouden van Brijsette Bevers, Fr. van Loo, Lieven de [Burggrave?], en de weert Guill: van den Bussche nog gecontinueert. BEVER, Brijsette de (I1597)
 
66331 ‘t afhouden van Brijsette Bevers, Fr. van Loo, Lieven de [Burggrave?], en de weert Guill: van den Bussche nog gecontinueert. NEVELE, Tanneke van (I2595)
 
66332 ‘t afhouden van Brijsette Bevers, Fr. van Loo, Lieven de [Burggrave?], en de weert Guill: van den Bussche nog gecontinueert. LOO, Francois van (I5795)
 
66333 § 1 RUCKBUSCH, Pieter (I3109)
 
66334 § 1 PAUWELS, Johannes (I3114)
 

      «Prev «1 ... 1323 1324 1325 1326 1327


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.