Print Bookmark

Notes


Matches 51 to 100 of 66,334

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 1327» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 Gillis Hax: onder f 2000 HACKS, Gillis (I623)
 
52 Guilliame Coolen: onder f 2000 COLES, Guiljaem (I594)
 
53 het huis van J. de Ridder: 2 pond RIDDER, Jacobus de (I2433)
 
54 huis en brouwerie van wed. Scheers: 9 pond SCHEERS, Johannes (I1898)
 
55 huis en smidse wed Abr Bastink: 8 pond BASTING, Abraham (I2495)
 
56 huis van Frans. Bokelaar: 8 pond BOKELAAR, Francois (I2292)
 
57 huis van Jeremias Verkruijsse: 2 pond VERKRUIJSSE, Jeremias (I2926)
 
58 Jacomyntje de Puyt: 1 gemet, 156 roeden PUIJDT, Jaquemijntje de (I1061)
 
59 Jan Geertsen: 800 pond [is dit de juiste Jan?] GEERSEN, Jan (I946)
 
60 Jan Leupe: onder f 2000 LEUPE, Jan (I550)
 
61 Jaques de Lij: onder f 2000 LIJ, Jacob de (I1125)
 
62 Jaques van den Driessche: onder f 2000 DRIESSCHE, Jacob van den (I475)
 
63 Jaques van der Ghote: onder f 2000 GOTE, Jacob van der (I1200)
 
64 Jaques van Uxem: 10 gemet, 186 roeden UXEM, Jaques van (I1092)
 
65 Johannes Wilsen: 500 pond [is dit de juiste plek?] WIJLS, Hans (I1451)
 
66 Joos de Croock: onder f 2000 CROOCK, Joos de (I1332)
 
67 Jorijnken Goijens: 333:6:8 pond GOYENS, Joryntje (I489)
 
68 Louwerijns van de Clooster: 600 pond KLOOSTER, Laurens van de (I1573)
 
69 Nicolaes de Vos: 3 gemet, 3 roeden [of is in 1671 zijn zoon Niclaes de eigenaar?] VOS, Nicolaes de (I342)
 
70 Pieter de Bruijne: 333:6:8 pond BRUIJNE, Pieter de (I615)
 
71 Pieter de Vos: onder f 2000 [is dit de juiste Pieter?] VOS, Pieter de (I229)
 
72 Pieter van der Strate: onder f 2000 STRATE, Pieter van de (I206)
 
73 Steven van Rentergem: onder f 2000 RENTERGHEM, Steven van (I443)
 
74 wed . Nicolaes de Puyt: 0 gemet, 270 roeden GOTE, Jaquemijntje van der (I1060)
 
75 wed. Maerten van Massenhove c.s.: 2 gemet, 72 roeden LOGIERS, Christyntje (I540)
 
76 Willem van Welle: onder f 2000 WELLEN, Willem van (I1304)
 
77 [na 24.9.1702, gezien de geb datum van het jongste kind van Jacobus vd Strate en Francijntje Meersman] MEERSMAN, Francijntje (I1894)
 
78 1 lijne 6 roeden CLERCK, Jacob Janssen de (I6441)
 
79 1 lijne 6 roeden HAGGELINK, Claeijs (I7416)
 
80 12.9.1617: burgemeester: Iman Imansen WITTOOGHE, Pieter (I12)
 
81 3043 Marguerite Cornille. LAVA, Francois de (I6394)
 
82 6.7.1759 LAMENS, Jan (I2590)
 
83 6.7.1759 NAAIJE, Pieter (I2988)
 
84 9 gem 10 2/3 roeden in de Godefroijpolder te St Anne HERNY, Jacobus (I2719)
 
85 9 gem 10 2/3 roeden in de Godefroijpolder te St Anne HERNY, Pieter (I6108)
 
86 9 gem 10 2/3 roeden in de Godefroijpolder te St Anne KOUSEMAKER, Pieter Herny (I8561)
 
87 9 gem 10 2/3 roeden in de Godefroijpolder te St Anne HERNY, Sara (I8839)
 
88 Abraham van Hecke voogt der weese Jan van Hecke, dat de kercke van St Anne competeert onder het gebruik van den suppliant in privé, ende de voorschreven weese 2 gem lant in het 37e begin van de wateringe van Greveninge, en in het 1e begin van
de polder het Maenschijn consisterende in twee splenders, ijder van 1 gemet lants, daervan het eerste is strekkende oost en west met de zuijdzijde aan de voorn: suppliant en weeses lant, en mede den selven suppliant en weese met 513 roeden aen
de noortsijde, lopende een ader tussen dit en het navolgende 1 gemet ten oostende seprarende het eerste en tweede begin van den selven polder het Maeneschijn, de gemelde ader half hiertoe gemeten, ende met den westeinde aen den geplaneerden
dijck van Brixiuspolder. 
HECKE, Johannes van (I2395)
 
89 Adriaan van Hee schepen deser stede en zijn huisvr Sara Vergouwe verkopen aan Cornelis Israel... een woonhuijs, smidse, pakhuisje en stallingen met de erven daar annex op het plein off plaatse ISRAEL, Cornelis (I3095)
 
90 Adriaan van Hee schepen deser stede en zijn huisvr Sara Vergouwe verkopen aan Cornelis Israel... een woonhuijs, smidse, pakhuisje en stallingen met de erven daar annex op het plein off plaatse HEE, Adriaan van (I6321)
 
91 Alzo Francois Luucx hadde doen dachvaerden Corn Ruemerecht... nog te goed 3 sch over de helft van 6 sch voor levering van thunrijs... wordt gecondemneerd om te betalen. LUUX, Francois (I6128)
 
92 Alzo Francois Luucx hadde doen dachvaerden Corn Ruemerecht... nog te goed 3 sch over de helft van 6 sch voor levering van thunrijs... wordt gecondemneerd om te betalen. RUEMERECHT, Cornelis (I7526)
 
93 Bartel Pauwels: 7 gemet, 198 roeden PAUWELS, Bartholomeus (I22)
 
94 Barthls. Bellinck jm met Jaquemijntje du Hameus, wed Jan Questro HAMEU, Jacomijntje du (I1672)
 
95 comp Jacob van de Steene ende Tanneke Mariegaet sijne huijsvr verkopen aan Joos van Overbeke ende Elijsabeth van Steene sijne huisvr het geregte vierde part in vijff huijsen in Oudenaerde de coopers wel bekent den voors Jacob van de Steene
competerende door het overlijden van Eduwaert van der Steene sijne vader saliger overleden tot Gent... voor de som van 450 carolijgulden... 
STEENE, Jacob van de (I6474)
 
96 comp Jan Verstrate fs Gijsbrecht lantman wonende Westcappele verkoopt aan Aernout Breijdel de jonge coopman te Sluijs, huijsen schuijr en stallinge mitsgaders de plantage staende ende gelegen op het lant toebehoorende de foraviteyt van St.
Donaes in Brugge inden polder de Brix polder laest toebehoort hebbende Guilliame de Puijdt daertoe hij compt gerecht bij coope als hausche? ten stocke uyt den boedel van Guilliame de Puijdt daer van de vercoopinge ten stocke voors is geschiet
bij Jacob Datin ende consorten... 
VERSTRATE, Gijsbrecht (I1124)
 
97 comp Jan Verstrate fs Gijsbrecht lantman wonende Westcappele verkoopt aan Aernout Breijdel de jonge coopman te Sluijs, huijsen schuijr en stallinge mitsgaders de plantage staende ende gelegen op het lant toebehoorende de foraviteyt van St.
Donaes in Brugge inden polder de Brix polder laest toebehoort hebbende Guilliame de Puijdt daertoe hij compt gerecht bij coope als hausche? ten stocke uyt den boedel van Guilliame de Puijdt daer van de vercoopinge ten stocke voors is geschiet
bij Jacob Datin ende consorten... 
DATIJN, sr Jaques (I6256)
 
98 comp Mayken Wittingh wed van Francois Verstrate, voorts Pieter van Pamele, in huw gehad hebbende Neelken Ymans, voorts Pieter de Vos in huw gehad hebbende Hester Ymans, voorts Jacob Looysen voor hemzelf en als gemachtigde voor Willem ende
Cornelis [sic] Looijsen sijn broeder ende suster; Michiel Cidroen in huw gehad hebbende Mayken de Brabander, die weduwe en besittige is gebleven ten sterfhuijse van Andries Mattheussen... verkopen aan Bartholomeus Pauwels schepen deser stede 2
gem en eenige roeden lant gekomen uit het sterfhuis van Bartholomeus Wittinck sijnde gelegen dicht west achter de kercke, oost ende zuijt het lant van Jochem Asseels ende met het noorthende tegen de erve van de nieuwe wal... 
WYTTING, Bartolomeus (I221)
 
99 comp Mayken Wittingh wed van Francois Verstrate, voorts Pieter van Pamele, in huw gehad hebbende Neelken Ymans, voorts Pieter de Vos in huw gehad hebbende Hester Ymans, voorts Jacob Looysen voor hemzelf en als gemachtigde voor Willem ende
Cornelis [sic] Looijsen sijn broeder ende suster; Michiel Cidroen in huw gehad hebbende Mayken de Brabander, die weduwe en besittige is gebleven ten sterfhuijse van Andries Mattheussen... verkopen aan Bartholomeus Pauwels schepen deser stede 2
gem en eenige roeden lant gekomen uit het sterfhuis van Bartholomeus Wittinck sijnde gelegen dicht west achter de kercke, oost ende zuijt het lant van Jochem Asseels ende met het noorthende tegen de erve van de nieuwe wal... 
MATTHEUS, Andries (I425)
 
100 comp Mayken Wittingh wed van Francois Verstrate, voorts Pieter van Pamele, in huw gehad hebbende Neelken Ymans, voorts Pieter de Vos in huw gehad hebbende Hester Ymans, voorts Jacob Looysen voor hemzelf en als gemachtigde voor Willem ende
Cornelis [sic] Looijsen sijn broeder ende suster; Michiel Cidroen in huw gehad hebbende Mayken de Brabander, die weduwe en besittige is gebleven ten sterfhuijse van Andries Mattheussen... verkopen aan Bartholomeus Pauwels schepen deser stede 2
gem en eenige roeden lant gekomen uit het sterfhuis van Bartholomeus Wittinck sijnde gelegen dicht west achter de kercke, oost ende zuijt het lant van Jochem Asseels ende met het noorthende tegen de erve van de nieuwe wal... 
WYTTING, Maiken (I927)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 1327» Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.