Print Bookmark
Cornelia Catharina van den AMEELE

Cornelia Catharina van den AMEELE

Female 1797 - Aft 1866  (> 70 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Less detail
Generation: 1

 1. 1.  Cornelia Catharina van den AMEELE was born 19 Sep 1797, St. Anna ter Muiden (daughter of Pieter Romanus van den AMEELE and Cornelia BOKELAAR); died Aft 1866, Oostburg.

  Notes:

  Not vd Broeke

  26.5.1801

  HC Jacobus Petillon met Cornelia Petronella vd Ameele.

   

  Not Hennequin

  12.12.1815

  Jacobus Petillon voogd over de weeze Cornelia Catharina van den Ameele van Pieter Romanus vd Ameele en Cornelia Bokelaar, machtigt de heer [ni] woonende te Middelburg in Zeeland... afstand te doen van alle rechten en aanspraak welke de
  voorschreve weeze Cornelia Catharina vd Ameele competeerd op de nalatenschap van wijle gemelde haare moeder Cornelia Bokelaar...

  Cornelia married Jacobus PETILLON 1801. [Group Sheet]


Generation: 2

 1. 2.  Pieter Romanus van den AMEELE was born 28 Apr 1756, St. Anna ter Muiden; was christened 2 May 1756, St. Anna ter Muiden (son of Jacobus van den AMEELE and Debora SCHEERS); died 6 Jan 1800, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: landman en schepen van St Anne

  Notes:

  Doopget

  1787 Cornelia: Jacobus vd Ameele sr., Cornelia van Hoeve

  1789 Jacobus: Francois Bokelaar, Catharina van Waaijenberg

   

  Volkst 1796

  Pieter Romanus vd Ameele 40 jr landman geb St Anne

  Cornelia Bokelaar 35 jr zijn vrouw geb St Anne

  Pieter Boudry 18 jr zijn knecht geb St Anne

  Maria vd Ameele 16 jr meid geb St Anne

   

  Acta St Anne

  31.3.1775

  Verzocht binnen te staan Pieter Romanus van den Ameele, Johannes Bellink, Pieternella van Hekken en Pieternelle Ongena en vragen belijdenis te mogen doen.

   

  Acta St Anne

  15 jan 1780

  Is Pieter Romanus vd Ameele verzocht dit keer af te blijven `om zekere beschuldigingen ten zijnen laste verspreid'.

   

  Acta St Anne

  3 okt 1780

  werd besloten P.R. vd Ameele nog af te houden zo lang het proces duurde.

   

  Acta St Anne

  5.5.1786

  Uit het gros A. Plasgaart de jonge, Pieter vd Ameele, ...[ni] Wensch, Abr. Waaijenberg, ...[ni] Onof, J. vd Ameele de oude, het tweetal Pieter vd Ameele en Isaac Krane, gekozen tot diaken Pieter vd Ameele.

   

  Acta St Anne

  19 mei 1794

  In plaats van de afgaande ouderling Francois Bokelaar uit het gros

  Pieter Romanus vd Ameele, schepen

  Petrus le Roij, schepen

  Mattheus de Bruijne, burgemeester

  Josias Leijsenaar, schepen

  Izaak van Waaijenberg, schepen

  Abraham van Waaijenberg

  Joannes Bellink

  Pieter Romanus vd Ammeele gekozen als ouderling.

   

  RAZVL 480

  14.12.1791

  Francoijs Naeije en zijn huisvr Janneke de Smit verkochten op 4.11.1791 aan Pieter Romanus vd Ameele schepen deser stede een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof met sijn erve in de Antwerpstrate

   

  RAZVL 480

  16.5.1792

  Pieter de Bruijne inwoonder deser stede en zijn huisvr Katharina van Waaijenberg verkopen aan Pieter Romanus vd Ameele eene betimmerde hofstede bestaande in woonhuijs, schuure en stallinge, mitsgaders wagenhuijs, varkens, hoeder en duijvenkoten
  met 8 gem 200 roeden erfland zijnde zaeij, weij en boomgaard land... zijnde dezelve partije land groot geweest 8 gem 233 roeden [volgens transport] dd 25 juni 1768 aan Jacobus vd Ameele welke 33 roeden land de comparanten aan zig reserveren en
  blijven behouden in eygendom volgens afleg en landmate daarvan gedaan en waarmede den acceptant genoegen is nemende, abouterende het gemelde woonhuijs en de partije land alsnu groot 8 gem 200 bewesten het pleyn jegens het kerkhof, benoorden den
  ouden Meulenweg en het land of erve van de comparanten, beoosten de korte ommegankstraat en het land van Johannis Oonof, en bezuyden het land van de burgemr de Bruijne, zijnde dezelve landen belast geweest met twee chijnsen te zamen groot 10
  schell 1 ½ groten vlms te weten aan de kerke deser steede 5 schell 2 1/1 groten en aan den Heiligen Geest in dezelve kerk de resterende 4 schell 11 gr vlms... de koop geschiet voor 950 ponden vlms onder de navolgende speciale conditien,
  eerstelijk dat de comparanten ten allen tijde vermogen water te halen uijt de steenput op de gemelde erve staande, mits in geval van reparatie aan dezelve put en toebehoren de comparanten verpligt zijn te betalen den helft in de te doene
  onkosten.

  Ten tweede in gevalle de comparanten mogten komen goed te vinden, twee paerden of twee koeijen te houden, dat zij dezelve aan den band kondende vermogen te leijden na den waterput om te drinken, ten minsten schade tgeen door den acceptant zal
  aangeweesen worden.

  Ten derden zal den kooper aan de comparanten moeten vergunnen een uijtweg om met de voorschreven beesten , wagen en paarden van St. Anne om de schuure heenen na hunne erve te mogen passeren, egter ten minsten schade voor den acceptant.

  Ten vierden zal de koper moeten toestaan en gedogen dat de comparanten maken en leggen een waterlossing onder de aarde ten plaatse convenabel die zal aangewesen worden door den acceptant en in welke kosten tot het leggen van deselve
  waterlossinge den acceptant niet gehouden is iets te betalen.

  Eyndelinge werd geconditioneert dat [deze condities vervallen bij verkoop].

   

  RAZVL 480

  16.5.1792

  Pieter Romanus vd Ameele schepen deser stede en zijn huisvr Cornelia Bokelaar verklaren schuldig te wesen aan Pieter de Bruijne 950 ponden vlms... onderpand de gekochte hofstede met land [zie fo 160v].

  Borgen Francois Bokelaar oud burgemr deser stede en Johannes Bellinck wonende Sluijs.

   

  RAZVL 480

  6.3.1793

  Pieter Romanus van den Ameele schepen deser stede en zijn vrouw Cornelia Bokelaar verkopen aan Pieter Hernij gesworen van den Isabellapolder benoorden Aardenburg, een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof met zijn erve in de Antwerpstraat,
  oost tegens de erve van de wed Josias Croquette, zuijd tegen de erve van Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr, en west tegen die van de wed Johannes Naeije... voor 160 ponden vlms contant... een kerkerente van 10 ½ stuijver

   

  Rek Mude 1795

  Aan Pieter Romanus vd Ameele wegens gedane betalingen in het afhakken der olme en wilge boomen door den generaal van der Duijn geordonneert in de maand Julij 1794.

   

  Rek Mude 1796

  Aan P.R. vd Ameele wegens verdiende daggelden en gedane paardenarbeijd.

   

  Rek Mude 1797

  Van P.R. vd Ameele weegens verkoop van tarwe spruijtende uijt de gemelde tienden.

  Aan Pieter Romanus vd Ameele voor zoo veel door hem is betaalt aan A.P. Questeren te Brugge wegens lasten gaande uijt de Tienden dezer stad gecompeteerd hebbende.

  Pieter married Cornelia BOKELAAR 25 Nov 1785. Cornelia (daughter of Francois BOKELAAR and Cornelia van HOEVE) was born 1760, St. Anna ter Muiden; was christened 19 Oct 1760, St. Anna ter Muiden; died 24 Nov 1813, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 3.  Cornelia BOKELAAR was born 1760, St. Anna ter Muiden; was christened 19 Oct 1760, St. Anna ter Muiden (daughter of Francois BOKELAAR and Cornelia van HOEVE); died 24 Nov 1813, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  Acta St Anne

  8 april 1779

  Belijdenis gedaan en aangenomen:

  Josias Bastink

  Cornelis Grasdorp

  Adriaan Plasschaart

  Jakobus Bellink

  Isaac Bookelaar

  Martinus van de Kerkhove

  Francois Naije

  Laurens Israel

  Jacobus Raas

  Abraham du Burck

  Maria Naije

  Pieternella Naije

  Jacomina Plasschart

  Pieternella de Bruine

  Plonia de Bruine

  Maria Bellink

  Jakomina Bookelaar

  Cornelia Bookelaar

  Zara Clerk

  Janna Potters

   

  Not vd Broeke

  10.3.1801

  Cornelia Bokelaar wed van Pieter Romanus vd Ameele laat inventaris opmaken van alle roerende goederen

   

  T

  1785 Pieter Romanus van de Ameele meerderj jm 29 jr, geass met vader Jacobus, thesaurier en schoolmeester te St Anne, met Cornelia Bokelaar, meerderj jd over de 25 jr, geass met ouders Francois Bokelaar en Cornelia van Hoeve, beide won St Anne

   

  Not Hennequin

  22.12.1813

  Op verzoek van Pieter Johannes Platschaart inventarisatie vd boedel van Cornelia Bokelaar...

  onroerend goed:

  - een huis, schuur, stal etc op 3 ha 83 are 38 ca zowel wei- als bouwland.

  Children:
  1. Cornelia van den AMEELE was born 8 Mar 1787, St. Anna ter Muiden; was christened 18 Mar 1787, St. Anna ter Muiden.
  2. Jacobus van den AMEELE was born 22 Mar 1789, St. Anna ter Muiden; was christened 29 Mar 1789, St. Anna ter Muiden.
  3. 1. Cornelia Catharina van den AMEELE was born 19 Sep 1797, St. Anna ter Muiden; died Aft 1866, Oostburg.


Generation: 3

 1. 4.  Jacobus van den AMEELE was born 1723, St. Anna ter Muiden; was christened 10 Jan 1723, St. Anna ter Muiden (son of Romanus van den AMEELE and Catharina OONOF); died 10 Dec 1787, St. Anna ter Muiden; was buried 18 Dec 1787, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: schoolmeester en thesaurier te St. Anne

  Notes:

  Doopget

  1742 Catholintje: Christiaan vd Ameele, Isabella Oonof

  1744 Maria: Romanus vd Ameele, Pieternella Oonoff

  1748 Jacobus: Jacobus de Ridder, Isabella Oonof

   

  1753 Abraham: Johannes Lamens, Maria Francoyse Bodry wed Johs Scheers

  1756 Pieter Romanus: Pieter Leroy, Maatie Scheers

   

  1777 Catharina Pieternella: Jacobus vd Ameele jr, Madalene de Bruyne huisv v Isaac v Waaijenberg

   

  Acta St Anne

  29 juli 1746

  Administrerende diaken schepen Jacobus vd Ameele heeft armenrek gedaan.

   

  Acta St Anne

  12 oktober 1747

  het coll. qualif. bijeen om een nieuwe schoolmr te kiezen. Gekozen met eenparige stemmen Jacobus van den Ameele woonende hier ter stede, tractement als vanouds en vrije woning in het parochie huis, maar als hij van den Ameele `declineerde
  hetzelve huijs te bewoonen, zal zulks blijven ter dispositie der gener die het competeert.'

   

  Acta St Anne

  24 okt 1747

  een brief geschreven naar de Classis dat Jacobus vd Ameele gekozen is tot schoolmeester. Hij moet echter volgens het schoolreglement eerst geëxamineerd worden in de Classis. Maar `de Classisvergaderinge in overweginge gegeven of wegens de
  toestand der tijden en saken daar wij ons in bewonden vinden door de fransen in wiens magt wij gevallen zijn' en verzocht of vd Ameele zonder examen in dienst mag treden of geëxamineerd worden door de kreitsvergadering `onder ons'.

   

  Acta St Anne

  5 nov 1747

  antwoordt de Classis goedgunstig.

   

  Acta St Anne

  4 sept 1749

  wordt schoolmeester Jacobus vd Ameele alsnog geëxamineerd en ook officieel aangenomen.

   

  RAZVL 479

  fo 197

  17.5.1752

  comp Johannis de Zager borger en mr smit te Sluis als oom en voogt pater en maternel van de nagelaten weesen van wt Jacobus de Bruijne fs Pieter en sijn vooroverleden vrouw Maria Francoise de Zager... heeft verkocht op 5.5.1751 aan Jacobus vd
  Ameele schoolmeester en voorsanger deser stede 2 gem 208 roeden zaaijlant in den grooten kerkhoek agter de kerke deser stede...

   

  RAZVL 479

  fo 241

  23.4.1755

  comp Jacobus vd Ameele schoolmeester alhier en sijn huisvr Debora Scheers, hebben verkocht aan Isaak Boudrij een woonhuijs met ontrent 100 roeden erve gestaen ende gelegen binnen dese stede aen de soo genaemde vrouw Geijle straete, ten oosten
  d'erve van de comparanten, ten westen de stads watergank, ten zuijden d'erve van de verkopers en ten noorden voorschreve vrouw Geijle strate, welke koop is geschiet voor 54 ponden 3 schell en 4 gr vlms...

  Een kerkerente van 6 schell vlms...

   

  RAZVL 480

  fo 20, 21; 5.6.1760

  Maarten vd Kerkhove en zijn vrouw Adriana Catharina Broekert;

  item Pieter vd Kerkhove, allen won Sluis, hebben verkocht aan Jacobus vd Ameele, schoolmeester en voorzanger op St Anne, 2 gem 65 roeden zaailand, zijnde deel van 4 gem 192 roeden, gelegen in de wateringe van Greveninge, ten dele op statenbodem
  en ten dele op Oostenrijksen bodem, `daar de Lemitscheijdinge door is lopende... en waarvan de erfenisse ten Brugsen Vrije moet geschieden, van ouds genaamt den Molenwal

  abouterende metten oostzijde tegens den boomgaard jegenswoordig aankomende Pieter le Roij, en het landt aankomende de kerke deser stede, noort het land van ouds aangekomen hebbende de cappelle van Colaart de Febre, west den ouden Molenwal en
  zuid den ouden Meulenwegh in pagte bij Zacharias Leeurganks...

   

  RAZVL 480

  fo 51v

  5.7.1765

  comp Jacobus vd Ameele oudschepen en thesaurier deser stede en zijn huisvr Debora Scheers bevorens wed van Jacobus vd Strate d'oude in sijn leven burgemr;

  Jacob de Witte woonachtig onder de parochie van St. Cruijs en sijn huisvr Maria de Meulenaar die bevorens wed was van Johannes vd Strate med in leven burgemr van St Anne verkopen aan Adriaen Kleijman schepen te Sluijs en Jacobus vd Strate
  oud-hooftman van Cadzant de naar volgende traditie en wettelijke overdracht ijder voor de helft zijn accepterende de twee eerste comparanten van twee vijfde parten en de twee laaste comparanten voor een vijfde part, en dus te samen voor drie
  vijfde parten, competerende den eersten acceptant 1/5 part als in huw hebbende Elisabeth vd Strate en den tweeden acceptant in sijn privé het resterende 1/5 part in de volgende landen.

   

  Acta St Anne

  2 okt 1765

  Om bij het geven van een jaarlijkse attestatie aan den schoolmeester van wegens sijn gedane diensten werd den predikant versogt om in de schoole van den meester eerst inspectie te nemen over het aantal der kinderen en wort aan sijn oordeel
  gelaten of het de meester sal vrij staan er voor eenige weken bij de somerdag uit te scheijden, tot dat het aantal der leerlingen soo ver is aangegroeid dat het de moeite waart sal sijn om wederom school te houden en dus sal het de meester niet
  vrij staan om om maar na sijn goeddunken te beginnen of uijt te scheijden met schoolhouden gelijk voorheen.

   

  Acta St Anne

  6 juli 1766

  Over de schoolmeester die aangesproken zou worden over het sluiten van de school: de schoolmeester had de school dit jaar `langer dan na gewoonten, met naarstigheyt gefrequenteert' en hij zou dat ook in de toekomst doen `opdat de kinders des
  somers niet mogte vergeten dat sij swinters geleert hadden'. Hij wordt dus niet ontboden, maar zal terloops aangesproken worden.

   

  Acta St Anne

  5 april 1767

  Men heeft de vrientschap tussen de meester en Israel soeken te versterken.

   

  RAZVL 480

  fo 68

  25.6.1768

  Pieter v Kouwenhoven schepen en thesaurier van Sluis, en Pieter Hennequin oud burgemr en schepen van tcollege van slands van den vrijen den eerste als bij codicillaire despositie van wt Agatha Cauwe laast wed van Valentijn Schelleman en
  bevorens van de burgemr Jacobus de Bruine en de laaste als gemachtigde tot mede executeur van deselve Agatha Cauwe overleden den 26 Meij laastlede 1768 verkopen voor de minderjarige erfgenamen aan Jacobus vd Ameele de oude thesaurier te St Anne
  eene betimmerde hofstede bestaende uit woonhuijs, schuijre en stallinge mitsgaders wagenhuis, varkens hoender en duijvekoten, met 8 gem 233 roeden erffland abouterende bewesten het plain jegens het kerkhoff

   

  Acta St Anne

  27 sept 1772

  De praese wordt verzocht om aan de schoolmeester en voorzanger Jacobus van de Ameele een volledige attestatie te bezorgen om zijn traktement te kunnen krijgen.

   

  Acta St Anne

  26.9.1773

  De schoolmr J. van den Ameele verzocht de vergadering een attestatie om zijne jaarwedde te kunnen ontvangen welke hem unanimiter is toegestaan en door de pred. verzorgt.

   

  Acta St Anne

  13.10.1773

  De schoolmeester is bereid de arme kinderen voor een stuiver minder per maand aan te nemen dan degene die het wel kunnen betalen.

   

  RAZVL 480

  fo 89

  2.9.1774

  Jacobus vd Ameele thesaurier deser stede verkoopt aan zijnen schoonzoon Johannes Bastinck een huijs schuijre stallinge met omtrend 400 roeden zoo boomgaard als hovenierslande op de noortzijde van de Antwerpstrate bij den molen alhier...

   

  Acta St Anne

  25 sept 1774

  verzocht de schoolmeester Jac vd Ameele de oude een attestatie te krijgen voor zijn jaarwedde.

  Hem unaniem verleend.

   

  Acta St Anne

  1.10.1775

  Aan de schoolmr en voorzanger Jac vd Ameele de oude een gewone attestatie verleend voor zijn jaarwedde.

   

  RAZVL 480

  fo 107v

  4.11.1778

  Philippus Scheers schepen deser stede als testamentaire executeur van sijne moeder Maria Francoijse Boudrij wed Johannes Scheers... verkoopt aan Jacobus vd Ameele d'oude thesaurier deser stede een woonhuijs met annexe stallingen en erve op de
  marcktplaatse off plaijn schuijns over stadshuijs

   

  RAZVL 480

  fo 112v

  20.10.1779

  Jacobus van den Ameele d'oude met machtiging van de erven van Philippus Scheers in leven schepen deser stede ... verkoopt samen met Johannes Scheers fs Boudewijn op 10 sept 1779 aan Francois Bookelaar schepen deser stede, een huijs, stallinge
  en erve staande en gelegen binnen dese stad van ouds genaamt de oude Brouwerie en aldaar op de plaatse oft plain

   

  RAZVL 480

  fo 113v

  20.10.1779

  Jacobus van den Ameele d'oude met machtiging van de erven van Philippus Scheers in leven schepen deser stede ... verkoopt samen met Johannes Scheers fs Boudewijn op 10 sept 1779 aan den hooftman Adriaan Plasschaart wonende te St Anne ten
  Vrijen, een woonhuijs met annexe houtlogie, stallinge en erve van ouds genaamt de Witten Leeuw

   

  RAZVL 480

  fo 114

  26.10.1779

  Jacobus vd Ameele d'oude thesaurier deser stede, gemachtigde van de erven van Philippus Scheers verkoopt samen met Johannes Scheers fs Boudewijn op 10 sept 1779 aan Nicolaes Schotte wonende tot Oostburg een huijs, brouwerie, stal en erve in den
  korten ommegankstraate

   

  Acta St Anne

  27.5.1781

  Is aan de schoolmeester en voorzanger J. vd Ameele de gewone attestatie ter verkrijging van zijne jaarwedde toegestaan.

   

  Acta St Anne

  6 okt 1782

  Gewone attestatie verleend aan schoolmeester J. van den Ameele om zijn traktement te kunnen krijgen.

   

  Acta St Anne

  dec 1787

  Op den 10 dezer maand December [1787] is tot droefheid van de gansche gemeente alhier overleden onzen waardigen schoolmeester, voorlezer en voorzanger Jacobus van den Ameele zijnde hij na aan eene hevige borstziekte vergezeld met zware koortsen
  geduurende 10 dagen bedleegerig geweest te zijn in den ouderdom van bijna 65 jaaren godvruchtig in den Heere ontslapen, hebbende hij zijne bediening van den jare 1747 af en dus een tijd van 40 jaren met alle getrouwigheid en in eenen
  voorbeeldigen wandel waargenoomen tot vol genoegen en stigting der gemeente.

  Jacobus married Debora SCHEERS 10 Jun 1752, St. Anna ter Muiden. Debora (daughter of Johannes SCHEERS and Maria Francoise BOUDRY) was born 1 May 1720, St. Anna ter Muiden; was christened 5 May 1720, St. Anna ter Muiden; died 30 Jul 1773, St. Anna ter Muiden; was buried 5 Aug 1773, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 5.  Debora SCHEERS was born 1 May 1720, St. Anna ter Muiden; was christened 5 May 1720, St. Anna ter Muiden (daughter of Johannes SCHEERS and Maria Francoise BOUDRY); died 30 Jul 1773, St. Anna ter Muiden; was buried 5 Aug 1773, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  T St Anne

  1741 Abraham Bastynck, schepen te St Anne, oud 40 jr, geb te Biervliet, wr met 1 voorkind van Tanneken Verdou, met Debora Scheers, jd geb en won St Anne, oud 24 jr, geass met vader Jan Scheers en met schrift cons van moeder Maria Francoise
  Bodry

   

  Acta St Anne

  13 juli 1749

  avondmaal gehouden. `verscheijdene zijn afgebleven godt weet de redenen waarom onder anderen debora scheers, wed Abraham Bastink, Abigaël huisvr van Adr. Riemers.

   

  Acta St Anne

  12 okt 1749

  avondmaal gehouden

  de burgemr Jacobus vd Strate, Debora Scheers en meer andere hebben haar onthouden.

   

  T St Anne

  1750 Jacobus van der Strate, laatst wr Pieternella de Puyt, burgem alhier, met Debora Scheers, wed schepen Abraham Bastinck, mede won alh

   

  T St Anne

  1752 Jacobus van den Ameele, schoolmeester te St Anne, wr Maria Pieternella Therese Naye, met Debora Scheers, laatst wed Jacobus van der Strate, won St Anne

   

  Wk St Anne 489

  1.7.1752

  Debora Scheers zendt missive dat voogd over haar enig kind Pieter van der Strate, Jacobus vd Strate, landman in Cadzand, zijn taak naar behoren heeft volbracht. [is de vader van Jacobus?]

   

  Acta St Anne

  11 jan 1750

  avondmaal gehouden, `en veele menschen of ledematen zijn afgebleven bijna de helft van de gemeente onder anderen ook de Burgemr J: v der Strate, schepen Boudewijn Scheers, Debora Scheers wed Bastinck, Bookelaar enz enz... godt weet om wat
  reden.

   

  RAZVL 480

  fo 5,6; 22.2.1757

  Jacobus van den Ameele, schoolmeester, gehuwd met Debora Scheers, laatst wed van Jacobus van der Straate, in leven burgemeester deser stede, Adriaan Kleijman, koopman in wijnen binnen Sluis, gehuwd met Elisabeth vd Straate, de heer Johannes vd
  Straate, regerend burgemeester alhier, en Jacobus vd Straate, landman in Cadzand, alle kinderen en erfgenamen van wijlen voornoemde Jacobus vd Straate; hebben op 11.1.1757 verkocht aan Pieter le Roij, wonende alhier, `een welbebouwde en fraaij
  gecondioneerde hofstede, genaamt de Patente, bestaande in huijs, groote schuire, stallinge, bacquete en verdere edificien met de nombre van acht gemeten honderdentwintig roeden lands' in de polder het Maneschijn in het ... [ni] begin...

  Item een hoveniershof liggende recht tegenover genoemde hofstede, belast met een rente ten profijte van de kerk van Houcke, 3-12 pond parasijs jaarlijks.

   

  RAZVL 480

  fo 8,9; 7.9.1757

  Jacobus van den Ameele, schoolmeester alhier, en zijn huisvrouw Debora Scheers hebben verkocht aan Adriaan van Hee, schepen deser stede

  `een woonhuijs, smidse en stallinge met de erve daar annex... op het plain ofte plaatse, oost van voren tegenover het stadhuijs, west van agter tegen d'erve van d'erven de Bruijne, zuijd tegen het huijs van Pieter van de Kerkhove, en noord
  tegen het huijs van Mattheus Croquette...

   

  RAZVL 480

  fo 46

  21.11.1764

  comp Jacobus vd Ameele thesaurier deser stede en sijn huisvr Debora Scheers hebben verkocht aan Isabella Oonoff wed schepen Johannes Lamens de helft in een woonhuijs schuure en erve voorhoofdende op de plaatse off pleijn ten noortwesten jegens
  de stadswatergank off erve, suijtoost en agterwaarts strekkende tegen de erve van Johannes de Cloet competerende de wederhelft aan de acceptante als te vooren wed van haaren eersten man Pieter le Roij... voor 16 ponden vlms contant...

  Children:
  1. Abraham van den+ AMEELE was born 10 Apr 1753, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Apr 1753, St. Anna ter Muiden; died 7 Jun 1753, St. Anna ter Muiden; was buried 9 Jun 1753, St. Anna ter Muiden.
  2. 2. Pieter Romanus van den AMEELE was born 28 Apr 1756, St. Anna ter Muiden; was christened 2 May 1756, St. Anna ter Muiden; died 6 Jan 1800, St. Anna ter Muiden.

 3. 6.  Francois BOKELAAR was born 1731, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Oct 1731, St. Anna ter Muiden (son of Francois BOKELAAR and Jacomijntje de KUBBER); died 2 Aug 1805, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: timmerman/loco-burgemeester van St. Anne

  Notes:

  Hij komt in Huishoudens 1752 voor als knecht.

   

  Doopget

  1753 Francois: Izack van Hoeve, Jacomina Bokelaar

  1754 Izack: Cornelis Voorweg, Elisabeth Goethals

  1755 Jacob: Jacob Danekins, Maria de Meulenaar

  1757 Sara: Francois van Petegem, Sara Frelier

  1758 Jacomina: Jacobus van Hoeve, Catolina Danikins

  1759 Jacomina: Jacobus van Hoeve, Janneken Phylis

  1760 Cornelia: Jacob vd Ameele, Janneken Albert

  1761 Jacob: Adriaan Platschart, Maria Timmerman

  1762 Abraham: geen get. Den 2.8 gestorven.

  1763 Jacob: Johannes Lamens, Anna Izaaks

  1764 Jacob & Elisabeth: de bode Lames en zijn vrouw

  1766 Adrianus: Adriaan Plasgaart, Maria v Daalen

  1767 Jacob: Jan Willems, Maria Timmerman

   

  RAZVL 479

  fo 205

  8.4.1752

  comp Agnes Teelen wed en boedelhoudster van Francois Bokelaar, in sijn leven geregtsbode deser stad... heeft verkocht aan Francois Bokelaar, jongman, sijn selfs bij wett emancipatie woonende te deser stede... een huijs schuire, stallinge ...
  met den hoff en erve daer mede gaande van outs, en nog genaemt de Herberge het Haesken waarinne de comparantes voorn man wt Francois Bokelaar is overleden, gestaen op de hoek van de plaatse of plein en voorhoofdende jegens de Hoogstraat... het
  huis etc belast met een rente van 8 schell 4 gro sjaers aan dese stad...

  Hebbende voors huis etc des comparantes overleden man gecompeteert bij koope van [ni] dd 1710.

   

  Acta St Anne

  19 jan 1762

  is in het bijzijn van burgemr Jacobus de Ridder en schepen Jacobus van der Baan gekozen tot ouderling schepen Jacobus vd Baan ipv Joh:Platschaart en tot diaken Francois Bookelaar ipv Pieter de Bruijne.

   

  RAZVL 480

  fo 70

  16.6.1769

  Francois Bokelaar, schepen deser stede en zijn huisvr Cornelia van Hoeve verklaren schuldig te wesen aan Adriaen Kleijman schepen van Sluijs, 900 carolijguldens tegen 5 procent staande ten verbande op het naerschreve huijs schuur en erve
  volgens verbantbrief dd 31 maart 1710, ende resterende 100 ponden vlms... van ouds de herberg het Haaske op de hoek van het plain off plaatse

   

  RAZVL 480

  fo 112v

  20.10.1779

  Jacobus van den Ameele d'oude met machtiging van de erven van Philippus Scheers in leven schepen deser stede ... verkoopt samen met Johannes Scheers fs Boudewijn op 10 sept 1779 aan Francois Bookelaar schepen deser stede, een huijs, stallinge
  en erve staande en gelegen binnen dese stad van ouds genaamt de oude Brouwerie en aldaar op de plaatse oft plain

   

  Acta St Anne

  27 jan 1780

  in het bijzijn van magistraten schepen F. Bookelaar en schepen J. de Kloet, gekozen uit 7 personen, te weten Jac. vd Ameele de jonge, Petrus le Roij, Jacobus Naaije, Frans Bookelaar, Johannes de Kloet, Johannes Bellink, Johannes Bastink,
  tweetal geformeerd Frans Bookelaar en Jacobus Naaije, daaruit met 5 tegen 2 stemmen Frans Bookelaar gekozen.

  Tot diaken gekozen uit Abraham de Can, Isaac de Munk, Isaak Blok, Abraham van Waaijenberg, Johannes Bastink, Mattheus de Bruine, Johannes Bellink, daaruit dubbeltal Isaak de Munck, Abraham v Waaijenberg, gekozen met 4 tegen 3 stemmen Isaak de
  Munck.

   

  RAZVL 480

  19.9.1781

  Francois Bokelaar president schepen deser stede heeft verkocht aan hooftman Adriaan Plasschaart wonende te St Anne ten Vrijen een huijs stallinge en erve genaamt de Brouwerie op de plaetse of plain

   

  RAZVL 480

  23.5.1783

  Francois Bokelaar en zijn huisvr Cornelia van Hoeve verklaren schuldig te sijn aan de weledelgestrenge heer Servaas de Jonge schepen van het collegie van slands van den Vrije tot Sluijs 700 carolijguldens tegen 4 procent rente... onderpand
  huijs en herberge genaamt den Loopende Haas met sijne schuure erve etc staande van voren ten noorden aan de markt oft plain

   

  Acta St Anne

  9 mei 1789

  armenrekening gedaan door griffier Ferleman voorgelezen.

   

  een nieuwe ouderling ipv Mattheus de Bruine gekozen, eerst uit het gros

  Petrus le Roij

  F Bokelaar

  Johannis Bellink de oude

  Johannis Voskamp

  Abraham Waijenberg

  Adriaan Plasgaart

  Johannis Bellink de jonge

   

  Het drietal was P. le Roij, Johannis Voskamp en F. Bokelaar; hieruit met eenparigheid van stemmen verkozen burgemeester F. Bokelaar.

   

  RAZVL 481

  22 juni 1791

  Item een twaalfde part in 16 gemeten 177 ½ roeden erfland, dog per landmate gedaan door den landmeter Johan Bijbau dato 28 april 1775 maar groot 16 gemeten 59 roeden, ten deele weijde en ten deele zaaijland, gelegen in de voorn Brixiuspolder,
  waarvan in pagte werd gebruikt bij voorn heer Kleyman eerst 10 gemeten 200 roeden tot 10-12 gulden per gemet of 19-8-8 vls den hoop het geheel sjaars. Item 4 gemeten 245 roeden zaaijland volgens gemelde landmate bij Jacob le Roij tot 9-...
  gulden per gemet of 7-4-10 vls t geheel sjaars, en 214 roeden wijde, bij den ouden burgemeester Francois Bokelaar tot 14-... gulden tgemet mede sjaars, onder de na te melden partije te zamen per laatst gemelde landmate de voornoemde 16 gemeten
  59 roeden, getaxeerd tot 33 vls per gemet of 523-19-8 vls den hoop, na aftrek van gemelde 214 roeden bij de onderstaande partij gevoegt, komt voor een twaalde deel de somme van 43-13-3 3/4 vls.

   

  Item een twaalfde part in 5 gemeten 38 roeden land zijnde weije, in de Brixiuspolder, dog per landmate als vooren groot 5 gemeten 127 roeden landt - in pagte gebruikt bij de gemelden oud-burgemeester Francois Bokelaar te zamen met voorn. 214
  roeden tot de grootte van 6 gemeten 41 roeden en 14 gulden tgemet of 14-6-5 den hoop tgeheel sjaars., getaxeerd tot 45 ponden vls tgemet of 276-3 vls den hoop, met bijvoeginge van bovengemelde 214 roeden, komt een twaalfde deel de somme van
  23-3 vls of 138-1-8 gulden.

   

  Rek Mude 1795

  Van F. Bokelaar uijt zijn huijs en herberge het Haeske.

  Aan F. Bookelaar wegens timmermanswerk en leverantie van materialen.

   

  Rek Mude 1796

  Van F. Bokelaar uijt zijn huijs staande jegens de plaats of pleijn.

  Aan F. Bookelaar wegens gedaan timmerwerk en leverantie van materialen.

   

  Volkst 1796

  Francois Bokelaar 65 jr timmerman geb St Anne

  Cornelia van Hoeven 72 jr zijn vrouw, ingek dec 1753

  Jacob van Hoeven 30 jr zoon, geb St Anne

  Francois Bokelaar 12 jr kleinzoon geb St Anne

  Maria Marijssen 19 jr dienstmeid, ingek mei 1779

   

  Rek Mude 1797

  Van F. Bokelaar uijt zijn huijs staande jegens de plaats of pleijn.

   

  Not Hennequin

  14.11.1805

  Inventaris van wijlen Francois Bokelaar, timmerman te St Anne. Onroerend goed: een huis met erve in St Anne, zijnde een herberg genaamd het Haasje, waar de overledene is gestorven.

   

  Not Hennequin

  22.11.1805

  De erfgenamen van Francois Bokelaar verkopen de inventaris.

   

  Not Hennequin

  2.12.1805

  De erfgenamen van Francois Bokelaar verkopen de herberg het Haasje staande op 11 are 35 ca aan Mattheus de Bruijne.

  Francois married Cornelia van HOEVE Dec 1752, Groede?. Cornelia (daughter of Izaak van HOEVE and Cornelia DANEKENS) was born 1724, Sluis?; died 18 Jan 1800, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 4. 7.  Cornelia van HOEVE was born 1724, Sluis? (daughter of Izaak van HOEVE and Cornelia DANEKENS); died 18 Jan 1800, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  HC VvS

  913; 1.12.1752 Groede; Francois Bokelaar geëmancipeerd jm, oud 21 jr, won St Anne, met Cornelia van Hoeve, meerderj jd, 28 jr, won alhier [=Groede]

   

  Not Stern Sluis

  Op 19 augustus 1799 bepalen Francois Bokelaar en Cornelia van Hoeve dat hun jongste zoon, die timmermansknecht bij zijn vader is geweest, hun huis met schuur na hun overlijden mag kopen voor 1000 gulden en dat hij al het timmermansgereedschap
  geschonken krijgt.

  Children:
  1. Francois+ BOKELAAR was born 1753, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Oct 1753, St. Anna ter Muiden; died 1775, St. Anna ter Muiden; was buried 31 Jan 1775, St. Anna ter Muiden.
  2. Izak BOKELAAR was born 10 Dec 1754, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Dec 1754, St. Anna ter Muiden; died 31 Jul 1784, St. Anna ter Muiden; was buried 4 Aug 1784, St. Anna ter Muiden.
  3. Jacob+ BOKELAAR was born 1755, St. Anna ter Muiden; was christened 16 Nov 1755, St. Anna ter Muiden; died 27 Jul 1756, St. Anna ter Muiden; was buried 30 Jul 1756, St. Anna ter Muiden.
  4. Sara BOKELAAR was born 1757, St. Anna ter Muiden; was christened 10 Apr 1757, St. Anna ter Muiden.
  5. Jacomina+ BOKELAAR was born 20 Sep 1758, St. Anna ter Muiden; was christened 1 Oct 1758, St. Anna ter Muiden; died 9 Oct 1758, St. Anna ter Muiden; was buried 11 Oct 1758, St. Anna ter Muiden.
  6. Jacomina BOKELAAR was born 18 Oct 1759, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Oct 1759, St. Anna ter Muiden; died 21 Aug 1816, Sluis.
  7. 3. Cornelia BOKELAAR was born 1760, St. Anna ter Muiden; was christened 19 Oct 1760, St. Anna ter Muiden; died 24 Nov 1813, St. Anna ter Muiden.
  8. Jacob+ BOKELAAR was born 1761, St. Anna ter Muiden; was christened 20 Sep 1761, St. Anna ter Muiden; died 1761, St. Anna ter Muiden; was buried 5 Nov 1761, St. Anna ter Muiden.
  9. Abraham+ BOKELAAR was born 1762, St. Anna ter Muiden; was christened 1 Aug 1762, St. Anna ter Muiden; died 2 Aug 1762, St. Anna ter Muiden.
  10. Jacob+ BOKELAAR was born 3 Sep 1763, St. Anna ter Muiden; was christened 11 Sep 1763, St. Anna ter Muiden; died 1763, St. Anna ter Muiden; was buried 18 Sep 1763, St. Anna ter Muiden.
  11. Elisabeth+ BOKELAAR was born 3 Nov 1764, St. Anna ter Muiden; was christened 4 Nov 1764, St. Anna ter Muiden; died 27 Nov 1764, St. Anna ter Muiden; was buried 30 Nov 1764, St. Anna ter Muiden.
  12. Jacob+ BOKELAAR was born 3 Nov 1764, St. Anna ter Muiden; was christened 4 Nov 1764, St. Anna ter Muiden; died 19 Nov 1764, St. Anna ter Muiden; was buried 22 Nov 1764, St. Anna ter Muiden.
  13. Adrianus BOKELAAR was born 1766, St. Anna ter Muiden; was christened 19 Jan 1766, St. Anna ter Muiden; died 21 Sep 1831, Retranchement.
  14. Jacob BOKELAAR was born 19 Mar 1767, St. Anna ter Muiden; was christened 29 Mar 1767, St. Anna ter Muiden; died 7 Jun 1855, St. Anna ter Muiden.


Generation: 4

 1. 8.  Romanus van den AMEELE was born 1681, Poperinge (B); was christened 9 Mar 1681, Poperinge (B) (son of Christiaan van den AMEELE and Maeiken HALFMAERTE); died Abt 1750, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: strodekker en burgemeester van St. Anne

  Notes:

  In 1694 kwam hij in St. Anne.

   

  Doopget

  1723 Jacobus: Jan van den Ameele, Marya Fransoise Oonof

   

  't Huis van R. van Ameele 8 pond

   

  Acta St Anne

  28 jan 1724

  in bijzijn van gedeputeerden burgemr Boudewijn Scheers en voorschepen burgemr Pieter Herny gekozen tot ouderling de ontfanger Pieter Hernij door loting, tot diaken Romanus vd Ameele met aller toestemming.

   

  Acta St Anne

  28 november 1726

  Heeft Romanus vd Ameele als geweeste diaken zijn armenrekening opgemaakt.

   

  RAZVL 481

  9 feb 1729

  Collaterale successie.

  Erfgenamen van Jacobus Croquette naergelate weese wt Marie Francoise Onof overleden huisvr van Mattheus Croquette wonen alhier overleden 29 dec 1728 laten taxeren

  de helft van een huis en erve gelegen van vooren oostelijk op het pleijn deser stadt tegenover het stadshuijs, west van agteren tegen de erve van wt den oudt burgemr Jacob de Bruijne, noordt tegen het huijs van wt Debora Cloos, en zuijd tegen
  het kleijn huistie van wt Willem Bastinck tegen de smitse, belast met een stadschijns van 3 schell 8 groten Vlms jaarlijx, getaxeerd het geheel tot 50 PVlm

  Eodem die affirmavit Romanus vd Ameele in huwel met Catharina Oonof.

   

  RAZVL 481

  25 januari 1730

  Collaterale successie.

  op verzoek van Romanus van den Ameele als oom en voogd van Romanus vd Ameele filius Christiaen en mitsdien over en vanwege de erfgenamen van wt Romanus vd Ameele fs Christiaen, te deser stede overleden op den elfden december 1729, getaxeerd:

  een derde part in een huijs, schuertie en stallinge, mitsgaders eerst 26 roeden erve, daar het huis en de schuer op staende, alsmede nogh drij roeden erve daeraen waar op het stalletie staet, gelegen binnen deser stede van vooren met het huijs,
  schuertie en stalletie; zuijtoost tegen de wegh off pas straate, noortwest van agteren met de erve tegen de erve van Jacob de Bruinne, west van sijden tegen de erve van Jacob de Ridder, en oost tegen de erve van Abraham van Hecke, de voors erve
  belast met een kerke rente van seven groten Vlaams jaarlijks, getaxeert het geheel 30 pond Vls.

   

  Acta St Anne

  23 jan 1732

  Verkozen tot ouderling Jacobus de Nut, tot diaken schepen Romanus vd Ameele

   

  Acta St Anne

  1 april 1734

  Schepen en gewezen diaken Romanus vd Ameele heeft rek gedaan.

   

  RAZVL 479

  fo 63

  12.9.1736

  Item Romanus van den Ameele te dezer stede van St Anne gewoont hebbende ontrent de 42 jaren, oudt ontrent de 56 jaren. [...]

  Dat hij van het begin van zijn tijdt af heeft gezien dat door den hier voor genoemden uijtwegh of passagie na der requiranten weije, en geen andere, de koeijen zijn uijt en in gedreven.

   

  Acta St Anne

  16 jan 1738

  Gekozen tot ouderling Romanus vd Ameele ipv schepen Jacobus vd Strate, tot diaken de hoofdman Joh:Plasschaart ipv Jacobus de Ridder.

   

  Wk St Anne 489

  12.7.1741

  Romanus vd Ameele, schepen alhier, die te kennen gaf dat op autorisatie door dit college aan hem verleend [...] hij in de maand mei laatstleden naar Watou was gegaan en daar met de verdere mede-erfgenamen de nalatenschap van Pieter Oonoff,
  wednr van Catharina Jacobs, overl te Watou, helpen redden en tot liquiditeit brengen, dat vervolgens over de erfportiën van de wezen Jacobus van den Ameele, door hem in huwelijk verwekt bij Catharina Oonoff, dr van wt voorn Pieter Oonoff, op
  15.5.1741, hadde quitantie gepasseerd op de staat aldaar overgebracht, van veertig ponden Vlms courant aan Jan Baptiste Oonoff, broer van de moeder vd wees;

  Jan Baptiste Oonoff bekent schuldig te zijn aan de wees van Romanus vd Ameele 15-0-0.

   

  Acta St Anne

  25 januari 1742

  Tot ouderling gekozen schepen Romanus vd Ameele en tot diaken Johannes van Ekke.

   

  Acta St Anne

  24 januari 1742

  Gecommiteerd voor het vermaken vd kkr schepen Romanus vd Ameele en schepen Jacobus de Nuet.

   

  GAS 920

  Stukken wezenverzorging.

  3.5.1742

  Ten stocke verkocht uit de geabandonneerde boedel van Boudewijn Scheers van de erven Anna Karlier, wed Jan Scheers, Jacobus Scheers te Nieuwvliet, Jan Scheers filius Jan op 8 april 1742 `een huys, schuijre en ontrent de vierhondert roen lant,
  aen Dheer Romanus van den Ameele voor 200 ponden vlms., waarin de weese en zijn moeder yder een vierde en den opgemelden Jacobus Scheers een twaalfde part competeert...

   

  Acta St Anne

  23 jan 1749

  Nieuwe ouderling Romanus vd Ameele, nieuwe diaken Adriaan Platschaart.

   

  Acta St Anne

  16 dec 1749

  Nieuwe ouderlingen schepen Jacobus de Nut en oud-burgemr Romanus vd Ameele, diakenen Johannes van Hecke en Adriaan Platschaart.

   

  Acta St Anne

  8 feb 1750

  den ouderling Borgemr Romanus vd Ameele gestorven zijnde is den ouderling schepen de Nuet die anders soude moeten afgegaan hebben, nog een jaar gecontinueert in zijnen dienst.

  Romanus married Catharina OONOF 28 Oct 1721, St. Anna ter Muiden. Catharina (daughter of Pieter OONOF and Catharina JACOBS) was born Abt 1693; died 6 Feb 1736, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 9.  Catharina OONOF was born Abt 1693 (daughter of Pieter OONOF and Catharina JACOBS); died 6 Feb 1736, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  T St Anne

  1721 Romanus van den Ameele, wr Sara van Hecke, met Catharina Oonof, meerderj jd

   

  Wk St Anne 490

  9.5.1736

  Pieter le Roij aangetr oom mat., voogd over Jacobus vd Ameele 13 jr ½, wees van Catharina Oonof, alhier overleden 6.2.1736, vader is Romanus vd Ameele, schepen alhier, weeskamer wordt gesecludeerd.

  Children:
  1. 4. Jacobus van den AMEELE was born 1723, St. Anna ter Muiden; was christened 10 Jan 1723, St. Anna ter Muiden; died 10 Dec 1787, St. Anna ter Muiden; was buried 18 Dec 1787, St. Anna ter Muiden.

 3. 10.  Johannes SCHEERS was born 1683, St. Anna ter Muiden; was christened 31 Oct 1683, St. Anna ter Muiden (son of Boudewijn SCHEERS and Anthonet van LEUVEN); died 22 Nov 1743, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: brouwer te St. Anne

  Notes:

  Doopget

  1718 Boudewijn: Boudewijn Scheers, Debora Cloes

  1720 Debora: Cornelis Weijt, Anna Scheers

  1722 Philippus: Johannes Platschaert, Matie Scheers

  1723 Johanna: Joseph Dillebeek, Susanna Kuine

  1726 Dina: Arnoudina Sonneville

  1728 Maria: Maria van Rentergem

  1729 Fransois: Anthonius de Puijdt, Jacomijntje van den Broeke

  1731 Magdalena: Johannes Scheers fs Boudewijn, Jacomyntie Keuvers, hv v Francois Bokelaar

  1733 Philippus: Jacobus Schilman, Maatie Scheers

  1738 Anthonette: Boudewijn Scheers fs Boudewijn, Maria Delebeek

   

  huis en brouwerie van wed. Scheers: 9 pond

   

  Wk St Anne 489

  19.2.1744

  Boudewijn Scheers, broer, voogd over Johannes [lees: Johanna?] 20 jr, Dina 19 jr, Maria 16 jr, Magdalena 13 jr, Philippus 10 jr en Maatje Scheers 8 jr, wezen van wijlen de brouwer Jannes Scheers, overleden alhier 22 november 1743, moeder is
  Maria Francoise Boudry.

  Huw contract getoond opgemaakt door notaris Anthonij de Muinck te Sluis 27.4.1717. Weeskamer wordt gesecludeerd.

   

  RAZVL 478

  fo 123

  27.4.1716

  comp Clara van Evele, laast wed van Matthijs Verschelle...

  verkopen 26.2.1716 aan Jannis Scheers een huijs, brouwerije met ontrent 40 roden erve in het stratie den corten ommegang

   

  Acta St Anne

  23 jan 1721

  Gekozen in bijzijn van burgemr Pieter Hernij en schepen Boudewijn Scheers, tot ouderling de onfanger Pieter Hernij de jonge en tot diaken Johannes Scheers, die het bij loting is toegevallen.

   

  Acta St Anne

  25 jan 1725

  in bijzijn van burgemr Scheers en oud-burgemr Pieter Hernij gekozen tot ouderling Jacobus van der Straate, tot diaken Johannes Scheers.

   

  Acta St Anne

  17 jan 1727

  ipv van der Strate is tot ouderling gekozen Mattheus de Bruine, en tot diaken Pieter Lames ipv Johannes Scheers.

   

  Acta St Anne

  5 feb 1728

  Tot ouderling gekozen Johannes Scheers ipv Jacobus de Nut, en diaken Joh: de Bruine ipv Christ: van den Ameele.

   

  Acta St Anne

  23 jan 1733

  Gekozen tot ouderling Johannes Scheers en tot diaken Mattheus Croquette.

   

  RAZVL 479

  fo 63

  12.9.1736

  Item Jannis Scheers geboren en als nogh wonende binnen deze stadt oudt ontrent de 53 jaren.[...]

  Den vierden comparant Jannis Scheers dat hij den gantsen tijt zijns levens van dat hij kennis heeft gekregen tot heden toe geen andere uitwegh of passagie na der requirants weije heeft gekent of geweeten als in den text hier vooren is gemelt,
  en zelfs meenighte reijsen daer uijt en in is gegaen en gepasseert en gezien dat de koeijen en paerden daer oock uijt en in zijn gedreven, zonder ooijt van eenigh beletsel of verhinderingh te hebben gehoort.

   

  Acta St Anne

  24 jan 1737

  Gekozen tot ouderling ipv burgemr Boudewijn Scheers zijn broer Johannes Scheers en tot diaken ipv Pieter Le Roij, schepen Abraham Basting.

   

  Acta St Anne

  10 okt 1738

  Huisbezoeking gedaan. Iedereen aanwezig behalve ouderling Joh: Scheers `zijnde niet wel te pas'.

   

  Acta St Anne

  12 jan 1740

  Tot ouderling gekozen Johannes Scheers en tot diaken Jacobus de Ridder.

   

  RAZVL 479

  fo 143

  17.1.1742

  comp Jannis Scheers, borger en mr brouwer alhier, en sijn vrouw Maria Francoise Bodrij verkopen aan schepen Abraham Bastinck een huijs stallinge en brouwerie met erve van ontrent 40 roeden ... staende en gelegen bij het straetje den korten
  ommegank, oost de erve van burgemr van der Strate, noort de erve van de geregtsbode Francois Bokelaar, zuijt de erve van schepen Jacob de Nuet, en west het voors straetje den korten ommegank, de comparanten competerende bij koope door den
  eerste compt: van de wed en erfgenamen wt Matthijs Verschelle dd 27 april 1716.

  Sijnde desen koop geschiet voor 62 ponden vlms den hoop.

   

  RAZVL 479

  fo 141

  27.1.1742

  comp Jannis Scheers, borger alhier, bekent gepagt te hebben van Abraham Bastinck, schepen deser stede, het woonhuys, stallinge, brouwerie en erve met alle het brouwers hallaam, materialen, vaatwerk, en gereetschappen... bij de pagter althans
  bewoont en gebruict en waarvan de verpagter bij koope eijgenaar geworden is... drie jaer voor 8 ponden vlms den hoop

   

  RAZVL 479

  fo 171

  10.3.1745

  comp schepen Abraham Bastinck verkoopt aan Maria Francoise Bodrij wed Jannis Scheers een huijs etc met erve van ontrent 40 roeden gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost de erve van burgemr van der Strate, noort de erve
  van de geregtsbode Francois Bokelaar, zuijt de erve van outschepen Jacobus de Nuet en west het voorschr straatje den korten ommegank,

  competerende de compt bij koope van gemelden Jannis Scheers en sijn vrouwe Maria Francoise Bodrij dd 17.1.1742.

  Dese koop geschiet voor 62 ponden vlms de hoop contant.

  Johannes married Maria Francoise BOUDRY 27 Apr 1717, St. Anna ter Muiden. Maria (daughter of Philippe BOUDRY and Debora CLOET) was born 1696, St. Anna ter Muiden; was christened 2 Sep 1696, St. Anna ter Muiden; died 27 May 1772, St. Anna ter Muiden; was buried 1 Jun 1772, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 4. 11.  Maria Francoise BOUDRY was born 1696, St. Anna ter Muiden; was christened 2 Sep 1696, St. Anna ter Muiden (daughter of Philippe BOUDRY and Debora CLOET); died 27 May 1772, St. Anna ter Muiden; was buried 1 Jun 1772, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  T St Anne

  1717 Jan Scheers, brouwer op St Anne, meerderj jm met Maria Francoise Boudry, jd geass met haar halve broer en voogd Cornelis Weyts, beide won alhier

   

  RAZVL 480

  fo 37v

  28.9.1762

  comp Jacobus vd Baan schepen deser stede verkoopt aan Maria Francoise Bodrij wed van Johannes Scheers de numbre van [ni] roeden erve, sijnde deel van mijn hovenierenge annex mijn woonhuijs binnen deser stede, abouterende oost aan de Hoogstraat

  Children:
  1. Boudewijn SCHEERS was born 1718, St. Anna ter Muiden; was christened 20 Mar 1718, St. Anna ter Muiden; died 10 Nov 1775, St. Anna ter Muiden.
  2. 5. Debora SCHEERS was born 1 May 1720, St. Anna ter Muiden; was christened 5 May 1720, St. Anna ter Muiden; died 30 Jul 1773, St. Anna ter Muiden; was buried 5 Aug 1773, St. Anna ter Muiden.
  3. Philippus+ SCHEERS was born 9 Mar 1722, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Mar 1722, St. Anna ter Muiden; died Bef 15 Jun 1733, St Anna ter Muiden.
  4. Johanna SCHEERS was born 9 Nov 1723, St. Anna ter Muiden; was christened 14 Nov 1723, St. Anna ter Muiden; died 17 Mar 1753, Westkapelle (Vl); was buried 24 Mar 1753, St. Anna ter Muiden.
  5. Dina+ SCHEERS was born 1726, St. Anna ter Muiden; was christened 28 Apr 1726, St. Anna ter Muiden; died 10 Feb 1753, St. Anna ter Muiden; was buried 15 Feb 1753, St. Anna ter Muiden.
  6. Maria SCHEERS was born 1728, St. Anna ter Muiden; was christened 25 Jan 1728, St. Anna ter Muiden.
  7. Francois+ SCHEERS was born 23 Mar 1729, St. Anna ter Muiden; was christened 3 Apr 1729, St. Anna ter Muiden; died Bef 19 Feb 1744, St. Anna ter Muiden.
  8. Magdalena+ SCHEERS was born 4 May 1731, St. Anna ter Muiden; was christened 13 May 1731, St. Anna ter Muiden; died Bef 19 Feb 1744, St. Anna ter Muiden.
  9. Philippus SCHEERS was born 15 Jun 1733, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Jun 1733, St. Anna ter Muiden; died 19 May 1779, St. Anna ter Muiden; was buried 25 May 1779, St. Anna ter Muiden.
  10. Maatje SCHEERS was born 1736; died Aft 1779.
  11. Anthonette+ SCHEERS was born 2 Aug 1738, St. Anna ter Muiden; was christened 10 Aug 1738, St. Anna ter Muiden; died Bef 19 Feb 1744.

 5. 12.  Francois BOKELAAR was born 1684, Groede (son of Jan BOKELAAR and Magdaleentje VERGRAGHT); died 11 Jul 1750, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: herbergier / gerechtsbode te St. Anne

  Notes:

  L Groede:

  2.4.1706 Francois Bokelaar belijdenis abiit

   

  Doopget

  1709 Catalijntje: Laurens de Boode, Catalijntje Verheecke

  1711 Antoni: Bartel Kersbil op 't Grote Pas, Catalijntje Verheecke

   

  1720 Catalijntje: Romanus van den Ameele, Isabelle Verbruggen

  1722 Fransois: Fransois Cappon, Pieternelle Voijens, kint is overleden

  1724 Fransyntie: Fransois Capon, Francyntie Slabbinck

  1727 Francyntje: Valentijn Schelman, Francijntje Slabbinck

  1731 Fransois: Johannes Scheers, Pieternella del Voyens

  1733 Joanna: Willem Bon, Jacomyntie Bookelaar (Dood)

  1735 Joanna: Jacob van Petegem, Janneke Bokelaar

   

  20.9.1739 Adriaan z v Francois Bokelaar en Catrina die in de kraam gestorven is, get Adriaan Foeljager, Janneken Kenswijk. Kind is dood

  ----------------

   

  RAZVL 478

  fo 47

  31.3.1710

  comp Pieter van der Strate wednr van Anne Maria van den Berghe te voren wed Joris Cauw verkoopt aan Francois Bokelaar een huijs, herberge erve etc genaemt het Haesje bij den compt voor hunne sijnde bewoont geweest... de coop geschiet voor 138
  ponden vlms... contant voldaan

   

  RAZVL 478

  fo 51

  31.3.1710

  comp Franchois Bookelaar inwoonder alhier verklaart schuldig te wesen aan juffr Aasje Jongerius wed Jan Facon 50 ponden vlms ... ten 5 procent sjaers...

  onderpand een huijs en herberghe met sijne erve genaemt het Haesje voor desen hebbende gecompeteert Pieter van der Strate t huwelijk hebben gehadt de wed van Joris Cauw...

   

  RAZVL 478

  fo 52

  31.3.1710

  comp Francois Bokelaar verklaart schuldig te wesen aan Jacob de Jonge burgemr van Sluijs 50 ponden vlms tegen 5 procent sjaers...

  onderpand sijn huijs en herberge genaemt het Haesje

   

  RAZVL 478

  fo 53

  31.3.1710

  comp Francois Bokelaar bekent schuldig te wesen aan Bartel Keersbil woonende op t grote pas 50 ponden vlms tegen 5 procent sjaers...

  onderpand een sijn huijs en herberge met sijn erve genaemt het aesje...

  [in marge]

  comp Adriaen Kleyman met quitantie dd 18 maert 1716...

   

  Acta St Anne

  6.10.1724

  Ook Bokelaar afgehouden tot hij berouw toont.

   

  Acta St Anne

  12.1.1725

  Francois Bookelaar heeft berouw getoond in consistorie. Toegelaten.

   

  Acta St Anne

  7 okt 1736

  Avondmaal gehouden.

  Afgebleven Bokelaar al tweemaal; ook afgebleven huisvr van Jan v Ecke, en ook P: Belling schoon beide op haar beproeving genodigd.

   

  Acta St Anne

  13 jan 1737

  Avondmaal gehouden.

  Bokelaar en Pieter Belling en de huisvr van Jan van Ecke aanwezig.

   

  Acta St Anne

  13 okt 1737

  Jacobus de Munck en zijn huisvr niet gekomen. Evenals schepen Belling, Bokelaar, (Matth: de Bruijne uit zwakheid), Plonia uit twistgierigheid. Joh: Keij, Maarten van Loo. Schepen Jaques de Bruine.

   

  Acta St Anne

  12 jan 1738

  Avondmaal gehouden.

  Geweest Jacobus de Munck en zijn huisvr. En Plonia de huisvr van Matth de Bruine, alsook schepen Belling.

  Bookelaar en Joh: Keij afgebleven.

   

  RAZVL 481

  28 oktober 1739

  Collaterale successie.

  Op verzoek van de gerechtsbode Francois Bokelaar, over de erfgenamen van zijn soon, de weese Adriaen Bokelaar, alhier overleden den 21en september 1739, getaxeerd:

   

  De helft in een huijs, schuere, stallinge etc mitsgaders d'erve daermede gaende, genaemt het haesken, gelegen op de hoeck van de plaetse deser stede, in t geheel belast met een stadschijns van acht schellingen en vier groten vlaams ‘s jaars,
  het geheel 75 ponden vlaams of 450 gulden.

   

  Acta St Anne

  10 januari 1740

  Avondmaal gehouden.

  Bokelaar en meer anderen zijn afgebleven, alsook Pieter Belling, die op eigen beproeving genodigd was.

   

  Wk St Anne 489

  ongedateerd, dezelfde dag? 13.12.1741

  Gerechtsbode Francois Bokelaar doet rek als wednr van zijn laatste vrouw Catharina de Baene/Baere?, nagelaten hebbende een kind Adriaan Bokelaar, kort na zijn moeder alhier overleden.

   

  Wk St Anne 489

  21.2.1742

  Gerechtsbode Francois Bokelaar als vader en voogd van wt de wees Francina Bokelaar, in huw geproc bij zijn naest laatste vrouw Jacomina Keuwers, brengt over inv van zijn gemelden dochters nalatenschap [...] de wezen Catalijntje en Francois
  Bokelaar, mede in huw verwekt bij voorn Jacomina Keuwers, [...] hun halfzusters Jacomijntje en Jannetje.

   

  idem

  Gerechtsbode Bokelaar doet rek over nalatenschap van zijn dr Catharina Bokelaar

   

  idem

  Gerechtsbode Francois Bokelaar vader en voogd over Francois Bokelaar, 11 jr, en Jacobus Buijk, won ter Hofstede, voogd mat. weespenningen over de successie van zijn moeder Jacomina Keuwers, staat overgebracht 17.7.1737, item van zijn voorleden
  jaere gestorven zusters van vollen bedde de wezen Francina en Catalijntje Bokelaar [...] speciaal het huis, herberge en erve in de staat van zijn naestlaetste vrouw Jacomina Keuwers.

   

  Acta St Anne

  14 april 1748

  avondmaal gehouden

  Bookelaar niet geweest.

   

  Acta St Anne

  12 april 1750

  avondmaal gehouden.

  Zijn wel gekomen Bokelaar en meer anderen.

  Ook burgemr Jacobus vd Strate en zijn vrouw Debora Scheers.

  Evenals Jan Ruckebusch en zijn vrouw Maria Verbaris.

   

  Wk St Anne 489

  5.5.1751

  Joost de Brock, aangetr broer, voogd over Francois Bokelaar, 20 jr, wees van Francois Bokelaar in vorig huw geproc bij Jacomina Keuwers.

   

  Wk St Anne 489

  1.4.1752

  Wed. Agnes Teelen brengt over inv van Francois Bokelaar.

   

  huis van Frans. Bokelaar: 8 pond

  Francois married Jacomijntje de KUBBER 4 Jan 1719, St. Anna ter Muiden. Jacomijntje (daughter of Pieter de KUBBER and Isabella VERBURG) was born Abt 1700, St. Anna ter Muiden; was christened 28 Feb 1700, St. Anna ter Muiden; died 27 Dec 1735, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 6. 13.  Jacomijntje de KUBBER was born Abt 1700, St. Anna ter Muiden; was christened 28 Feb 1700, St. Anna ter Muiden (daughter of Pieter de KUBBER and Isabella VERBURG); died 27 Dec 1735, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  T St Anne

  1719 Francois Bokelaar wr Levina van den Ameele, met Jaquemintje Kubber, jd oud ca 19 jr, geass met moeder Isabelle Verburge

   

  Wk St Anne 490

  25.4.1736

  Huw contract gelezen tussen Francois Bokelaar en Jaquemijntje Keuwers gepasseerd 4.1.1719 te Sluis, dat als zij Jaquemijntje Keuwers eerst overlijdt, zoals op 27 december verleden jaar is geschied, [...] weeskamer gesecludeerd.

   

  Wk St Anne 490

  11.4.1736

  Jacobus Buijck won ter Hofstede, oom mat. van halven bedde, voogd over Catalintje 16 jr, Francintje 8 jr en Francois Bokelaar over de 4 jr, wezen van Jacomintie Keuwers, alhier overleden 27 dec 1735, vader is Francois Bokelaar.

   

  ------------------------

  Acta St Anne

  12.1.1721

  `Maar die questie tusschen Cappon en Bookelaars huisvrouwe verstaan hebbende heeft Cappon sig selven onthouden [...] en de vrouwe van Bookelaar hebben wij versogt haar te onthouden, en sal leetschap moeten betoonen in de consistorie.'

   

  Acta St Anne

  4.4.1721

  Jacomintje de huisvr van Bookelaar heeft berouw getoond. Weer toegelaten.

  Children:
  1. Catalijntje+ BOKELAAR was born 14 Jan 1720, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Jan 1720, St. Anna ter Muiden; died 29 Oct 1741, St Anna ter Muiden.
  2. Francois+ BOKELAAR was born 13 Jun 1722, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Jun 1722, St. Anna ter Muiden; died Abt 1722, St. Anna ter Muiden.
  3. Francijntje+ BOKELAAR was born 17 Oct 1724, St. Anna ter Muiden; was christened 29 Oct 1724, St. Anna ter Muiden; died Bef 8 Nov 1727, St. Anna ter Muiden.
  4. Francijntje+ BOKELAAR was born 1727, St. Anna ter Muiden; was christened 8 Nov 1727, St. Anna ter Muiden; died 30 Sep 1741, St. Anna ter Muiden.
  5. 6. Francois BOKELAAR was born 1731, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Oct 1731, St. Anna ter Muiden; died 2 Aug 1805, St. Anna ter Muiden.
  6. Joanna+ BOKELAAR was born 1733, St. Anna ter Muiden; was christened 19 Apr 1733, St. Anna ter Muiden; died 1733, St. Anna ter Muiden.
  7. Joanna+ BOKELAAR was born 1735, St. Anna ter Muiden; was christened 4 Dec 1735, St. Anna ter Muiden; died Bef 21 Feb 1742, St. Anna ter Muiden.

 7. 14.  Izaak van HOEVE was born Abt 1695.

  Izaak married Cornelia DANEKENS Abt 1720. Cornelia was born Abt 1700. [Group Sheet]


 8. 15.  Cornelia DANEKENS was born Abt 1700.
  Children:
  1. 7. Cornelia van HOEVE was born 1724, Sluis?; died 18 Jan 1800, St. Anna ter Muiden.This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.