Print Bookmark
Adriaan van der+ STRATE

Adriaan van der+ STRATE

Male 1756 - 1756  (0 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Less detail
Generation: 1

 1. 1.  Adriaan van der+ STRATE was born 1756, St. Anna ter Muiden; was christened 2 May 1756, St. Anna ter Muiden (son of Johannes van der STRATE and Maria de MEULENAAR); died 8 Jun 1756, St. Anna ter Muiden; was buried 11 Jun 1756, St. Anna ter Muiden.

Generation: 2

 1. 2.  Johannes van der STRATE was born 13 Sep 1721, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Sep 1721, St. Anna ter Muiden (son of Jacobus van der STRATE and Christina de NUET); died Aft 10 Oct 1760.

  Other Events:

  • Beroep: burgemeester van St Anne

  Notes:

  Hij komt in Huishoudens 1752 voor als knecht.

   

  Doopget

  1754 Christina: Jacobus de Meulenaar, Elisabeth van der Strate

  1755 Jacobus: Jacobus van der Strate, Pieternella Mighielsen

  1756 Adriaan: Adriaan Kleyman, Maria Magerman

   

  Acta St Anne

  9 feb 1751

  nieuwe ouderling schepen Johannes v Hecke ipv schepen Jacobus de Nut, nieuwe diaken Johannes van der Strate ipv Adriaan Platschaart.

   

  Acta St Anne

  22 jan 1754

  in bijzijn van gecomm vd magistraat burgemr Johannes van Hecke en schepen Johannes van der Strate gekozen tot nieuwe ouderling schepen Johannes vd Strate ipv oud-burgemr Pieter Herny, tot diaken de hooftman Adriaan Platschaart ipv schepen
  Boudewijn Scheers.

   

  RAZVL 479

  fo 237

  8.10.1754

  comp Pieter vd Kerkhove wonende Sluis, heeft verkocht aan Johannis vd Strate schepen deser stede, 1 gem 14 roeden zaeijlant in de Robbemoreelpolder, oost de potterie, ende noord de dijk van de Brugsen polder, hebbende de voors partije zaeijlant
  gecompeteerd aan de gesamentlijke erfgenamen maternel van wt Jan Boucquet, fs Jan, breeder vermelt dd 8 maart 1741...

  Koop geschiet voor 16-13-4 gr vlms.

   

  Acta St Anne

  9 april 1756

  huisbezoeking gedaan en burgemr Johannes vd Strate en Mattheus Croquette gevraagd dit maal af te blijven wegens ergenisse van dronkenschap gegeven te hebben in de gemeijnte des Heeren...

   

  Acta St Anne

  9.7.1756

  `Wij hebben de borgemr Johannes van der Strate en zijn vrouwe die over gegeven ergernisse die nog continueert, aangesproken over haare ergernisse daar zij, voornamelijk de vrouwe haar over gebelgd vonde en niet vertoonden berouw te hebben'. Dit
  maal afgehouden.

   

  Acta St Anne

  11 juli 1756

  huisbezoeking gedaan en aangesproken over hun kwalijke gedrag burgemr Johannes vd Strate en Mattheus Croquette en hen afgehouden. Deze laatste bekende schuld `in het gene hij gesegt hadde tegen den predikant, en dat hij een ander beoogde'en hij
  zei dat hij zou afblijven `omdat er saken waren tusschen hem en de borgemr Johs van Hecke die hem buijten staat stelden'.

   

  Acta St Anne

  7 jan 1757

  huisbezoeking gedaan en nogmaals burgemr Johannes vd Strate en de officier Mattheus Croquette afgehouden wegens ergerlijk gedrage door dronkenschap.

   

  Acta St Anne

  8.4.1757

  Wat aangaat de burgemr Johannes van der Strate die nog al in zijn ergerlijk leven van dronkenschap continueert, hebben wij met ernst aangesproken' en hem afgehouden omdat hij niet wil inzien dat hij `meer schuldig is als andere in de
  gemeijnte'.

  Zijn vrouw Maria de Meulenaar op haar eigen beproeving genodigd.

   

  Acta St Anne

  8 juli 1757

  De burgemr Johannes vd Strate die tegenwoordig met zijn huisvrouwe tot Sluis woont, blijft nog onder censure wegens zijn ergerlijk gedrag door den drank, waardoor wij buijten staat gestelt worden om zijn E. een goede attestatie te geven.

   

  Acta St Anne

  7 okt 1757

  Burgemr Johannes vd Strate blijft nog soo men gedurig hoort in de selve ergernisse daar te vooren meermalen gewag van gemaakt is, en woont met zijn huisvrouwe tot Sluis, schoon hier nog ledematen, maar heeft de proefpredicatie niet bijgewoont.

   

  Acta St Anne

  6.1.1758

  De burgemr Johannes vd Strate blijft alsnog onder censure wegens zijne aanhoudende voortgang in zijne ergernisse in te veel drank te gebruiken.

   

  Acta St Anne

  27 april 1758

  verscheen in consitorie de oud-burgemr Johannes vd Strate omdat hij zijn leedwezen over zijn gedrag wilde betuigen, maar de kkraad vond niet goed dat hij dat die dag zou doen, maar op een andere tijd `wanneer hij sig beter zal gedragen hebben,
  terwijle hij tegenwoordig niet nugteren was.'

   

  Acta St Anne

  12 jan 1659

  verscheen in consistorie oud-burgemr Johannes vd Strate die de problemen uit de weg wil ruimen. Hij wil berouw tonen en daarna zijn attestatie krijgen. Maar de kkraad kan nog geen attestatie geven omdat hij zich nog steeds ergerlijk gedraagt.

  `En soo is hij uijt consistorie uitgegaan en deszelven avonts sig weder in dronkenschap verlopen.

   

  Acta St Anne

  6.4.1759

  Burgemr Johannes vd Strate blijft vooralsnog onder censuur, `maar soude geerne van de censure ontslagen zijn met leetwezen te betuijgen van zijne ergernissen in de gemeijnte gegeven'.

   

  Acta St Anne

  10.10.1760

  Johannes vd Strate verschenen om leedwezen te betuigen van zijn ergernisse gegeven over dronkenschap.

  Daarna vroeg hij om een attestatie, net als voor zijn huisvrouw Maria de Meulenaar.

  `De kkraad heeft geresolveert hem en sijn vrouwe de kerkelijke attestatien te geven onder die conditie te vooren genoemt [nl dat hij zich zou neerleggen bij datgene wat in de attestatie gemeld zou worden] gelijk dan ook geschiet is zoo dat onze
  kerkeraad nu van Johannes van der Strate en sijn vrouwe af zijn en haar beijde aan de aardenburgse gemeynte en derselvers opsienders hebben aanbevoolen.'

  Johannes married Maria de MEULENAAR 18 Jul 1752, St. Anna ter Muiden. Maria (daughter of Jacob de MEULENAAR and Pieternella MACHIELSEN) was born 1730, Isabellapolder. [Group Sheet]


 2. 3.  Maria de MEULENAAR was born 1730, Isabellapolder (daughter of Jacob de MEULENAAR and Pieternella MACHIELSEN).

  Notes:

  T St Anne

  1752 Johannis van der Strate, geb en won St Anne, 30 jr, met Maria de Meulenaar, 22 jr, geb in de Isabellapolder en won in de bewestereede, geass met haar ouders Jacob en Pieternella Machielsen

   

  RAZVL 480

  fo 46v

  5.12.1764

  comp Jacob de Witte de rato caverende over sijne huisvr Maria de Meulenaar die eerst wed was van Johannes vd Strate hebben verkocht aan Johan Bijbau junior clerk van bekommerthede der stad Aardenburg 1 gem 14 roeden lands in het 1e begin van de
  polder Robbemoreel

  Children:
  1. NN van der+ STRATE was born Feb 1753, St. Anna ter Muiden; died Feb 1753, St. Anna ter Muiden; was buried 15 Feb 1753, St. Anna ter Muiden.
  2. Christina van der STRATE was born 1754, St. Anna ter Muiden; was christened 3 Feb 1754, St. Anna ter Muiden.
  3. Jacobus van der STRATE was born 1755, St. Anna ter Muiden; was christened 16 Mar 1755, St. Anna ter Muiden; died Bef 23 May 1777, St. Kruis.
  4. 1. Adriaan van der+ STRATE was born 1756, St. Anna ter Muiden; was christened 2 May 1756, St. Anna ter Muiden; died 8 Jun 1756, St. Anna ter Muiden; was buried 11 Jun 1756, St. Anna ter Muiden.


Generation: 3

 1. 4.  Jacobus van der STRATE was born 1695, St. Anna ter Muiden; was christened 3 Apr 1695, St. Anna ter Muiden (son of Jacobus van de STRATE and Francijntje MEERSMAN); died 10 Nov 1752, St Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: ontvanger / burgemeester

  Notes:

  Doopget

  1717 Pieter: Magdalena Hernij, Joris de Mil

  1719 Jacobus: Elisabeth de Nut, Pieter van der Straten

  1721 Johannes: Jacobus de Neut, Maria van der Strate

  1724 Elisabeth & Samuel: Johannis Risseeuw, Anthonette van der Strate; Johannis Risseeuw, Susanna Risseeuw

  1726 Anthonius: Pieter Bellinck, Pieternella de Puidt

  1727 Maria: borgemr Boudewijn Scheers, Pieternella Adams

  1729 Abraham: Jacobus de Lantsheer, Jacomyntie van den Broeke

  1733 Hendrik: Johannes de Bruyne, Jacomyntie vd Broeke (dood)

   

  1750 Pieter zn v Jacobus vd Strate sr: Pieter vd Strate en Jacobus vd Strate jr., Maria Bodry, wed Johannes Scheers

   

  RAZVL 478

  fo 133

  11.4.1718

  comp Jacobus van der Strate wonende te deser stede heeft verkocht aan Jan van Sweeden in huw met Susanna Questro nagelaten dogter van wt Hendrick Questro en Francintie de Meersman, woonende bij de Groede, 279 roeden erflant sijnde weije,
  weesende deel van 8 gem 170 r gemeen en onverdeelt met de gemeende erfgen: wt Jacob van der Strate en sijne huisvr de voors: Francintie de Meersman, bij welke Francintie de Meersman de selve partije lants is gecoght van de voorkinderen van wt
  gem Hendrik Questro haer eerste man, compterende de compt vercoper het voors deel tot 279 roeden als mede erfgenaem wt de voors Jacob van der Strate en Francintie de Meersman sijn vader en moeder.

   

  RAZVL 478

  fo 195

  15.4.1726

  comp Jacobus van der Strate en caverende over zijn huisvr Christina de Nuet verkopen aan Abraham van Hecke een huijs, stallinge, wagenkot, bacqueete, steenput etc met nogh ontrent 52 roeden, deel van 54 roeden chijnsgront die men gelt aan de
  kerke deser stede 1 schell 2 groten sjaers... aende noortoostzijde tegen de erve van Jan de Vuijst, ende zuijdwest tegen de erve van wt Francois de Brunne, competerende de vercooper het voors bij coope van de erfgenamen van wt Machiel de Brunne
  dd 13 okt 1719.

  Zijnde desen coop geschiet voor 100 ponden vlms contant.

   

  RAZVL 478

  13.11.1726

  Erven Joris de Mil.

  Welke comparanten hebben verkocht ider voor hun aendeel aen Jacob van der Straete woonende alhier, een huijs, stallinge, packhuijs, nieuwe schuijre, somerhuijsen en alle verdere edificien mitsgaders eijgen erve... immers zo als het selve huijs,
  erve en al tgeene voors bij den overleden Joris de Mil tot sijn sterfdagh is bewoont geweest, en jegenwoordigh nogh is staende en leggende aende westzijde van het pleijn of plaetse deser stede, tot aghterwaerts tegen het straetie genaemt den
  corten ommegank, noort het huis van Christiaen Ameele, loopende tusschen beijde den uijtwegh van de hofstede van den out burgemr Jacob de Bruijne na de plaets off pleijn, streckende voorts de erve agterwaerts om, en alsoo tegen de erve van
  Francois Bokelaar aende oostzijde, en Jannis Scheers aende zuijdzijde, t voorgem huijs genaemt de Witte Leeuw

   

  Acta St Anne

  14 okt 1731

  Avondmaal gehouden. Niet verschenen Johannes de Bruine en huisvr, Janneke de Kan, Jacobus vd Strate en Pieter Belling. Zij zullen gevraagd worden naar de reden.

   

  Acta St Anne

  11 jan 1732

  Bij het huis van schepen Jacobus vd Strate geweest, nu getr met de wed v Pieter Hernij, en gevraagd waarom hij was weggebleven. Hij kon niet `communiceren' met een man die hem vals beschuldigd had.

   

  Acta St Anne

  11 april 1732

  Schepen Jacobus vd Strate en zijn huisvrouw afzonderlijk gehoord. Hij wil zich niet langer weghouden van het avondmaal. Toegelaten.

   

  Acta St Anne

  11 juli 1732

  Van der Strate tot het avondmaal genodigd, zijn vrouw gevraagd zich nog een maal te onthouden.

   

  RAZVL 479

  fo 8

  15.10.1732

  comp Jacobus van der Strate schepen deser stede autoriseert zijn vrouw Pieternella de Puijt mede gecompareert, tevens gecompareert notaris en procureur Petrus Blondeel die verkoopt aan gemelde Jacobus vd Strate en Pieternella de Puijt een
  partie lant 26 gem 164 roeden erflant in het Brugse polderken abouterende aen de zuijtzijde de erven van burgemr Hernij, item schepen Jacobus Boudrij de oude lant, aen de noortzijde de ouden dijck van Greveninge loopende tusschen dese verkogte
  partie en den polder het maneschijn, met het oostende aen de oude St Jansdijck, loopende tusschen dese verkogte partie en de Gouverneurspolder, en met het westende jegens het lant van dhr Wessel Eduard Ferleman in huw met Caterina van Weenegem,
  d'erfgenamen Elisabeth de Puijt lant en de strate loopende van St Anne na Sluijs bij de voornd Petrus Blondeel gekogt op 29 dec 1731 van de boedel van suster Catharina de Bacquere wed Jacob Bogaard voor 25 ponden 5 schell vlms per gemet... het
  voorn lant gebruict bij Jacobus de Nut voor 7 gulden 10 stuivers per gemet sjaers...

  zijnde dese coop geschiet eveneens voor 25 ponden 5 schell vlms per gemet...

   

  RAZVL 479

  fo 11

  15.10.1732

  comp Jacobus van der Straate schepen deser stede en zijn vrouw Pieternella de Puijt verklaren schuldig te wesen aan Petrus Blondeel 600 ponden vlms per reste de coopsomme van de 26 gem 164 roeden inde vorige akte...

  onderpand hetzelve lant.

   

  Acta St Anne

  28 jan 1734

  is gekozen door lot tot ouderling Pieter Lames tegen schepen Jacobus vd Strate en tot diaken met meerderheid van stemmen Jacobus de Munck.

   

  RAZVL 479

  23.6.1734

  * Competerende de voors weese het gem huis eerst bij versterf van zijne grootvader de hiervoor genoemde Francois Cappon en wijders bij gemaect accoort met desselfs stijf grootmoeder Isabelle Verburght dd 30 april 1732...

  Zijnde dese coop geschiet voor 28 ponden 5 schell vlms contant

   

  Acta St Anne

  7 jan 1735

  Jacobus de Nut zei dat hij niet kon komen omdat hij beledigd was door scheldwoorden van zijn zwager schepen Jacobus vd Strate

   

  Acta St Anne

  9 jan 1735

  avondmaal gehouden. Jac: vd Strate met vrouw weer aanwezig. Oa afgebleven Aernout Verhoeve en de diaken Mattheus Croquette.

   

  Acta St Anne

  8 juli 1735

  Schepen Jacobus de Nut en zijn vrouw Magdalena Hernij blijven nog weg `om redenen die zij voorgeven te hebben tegen schep: Jacobus van der Strate en sijn huijsvrouwe...'

   

  Acta St Anne

  13 jan 1736

  tot ouderling gekozen Jacobus vd Strate en diaken Jacobus de Ridder.

   

  RAZVL 479

  fo 63

  12.9.1736

  Item Jacobus van der Strate geboren en alsnogh woonende binnen deze stadt St Anne, oudt 41 jaren. [...]

  dat hij den gantsen tijt zijns levens van dat hij kennis heeft gekregen tot heden toe geen andere uitwegh of passagie na der requirants weije heeft gekent of geweeten als in den text hier vooren is gemelt...

   

  Acta St Anne

  comp Johannes de Bruijne burgemr deser stede als voogt van Francoijs Doije, eenige nagelate soon van Michiel Doije en Francoise Cappon, die dogter was van wt Franscois Cappon, in zijn leven sheeren dienaar alhier, vervangende zijne medevoogt
  Adriaen Doije wonende onder Knocke... hebben op 30 nov 1733 verkocht aan Jacobus van der Strate, schepen deser stadt, een huijs met zijn erve zijnde chijnsgront, van outs bekent groot te weezen ontrent de 80 roeden, dogh nu bevonden maer groot
  te weezen ontrent de 60 roeden... chijns van 12 schell 9 gr aan de kercke dezer stede... staende en leggende het voors huijs etc aen de westzijde van de Hoogstrate, oost tegen dezelve Hoogstrate, zuijt tegen het huijs genaemt het houte wambois,
  en noord tegen het huijs en erve van de herberge het Haesie, nu bewoont bij Francois Bokelaar.

  5 okt 1736

  Jacobus de Nut en zijn huisvrouw Magdalena Herny volharden in hun afkerigheid en twistgierigheid, haat en boosheid die zij opgevat hebben tegen schepen Jacobus vd Strate en zijn huisvrouw Pieternelle de Puidt, Pieter Hernij, ontstaande over de
  schapedrift.

   

  RAZVL 482

  1737

  Op verzoek van Johannes van Hecke als erfgenaam van zijn overleden huisvrouw Maria de Bruijne, gestorven op St Anne 15 mei 1737, te taxeren haar goederen.

  Zijn oom Abraham van Hecke

  [...]

  eindelinge nog 2/9 parten in den helft van twee gemeten 215 roed: wylant gelegen aen de Pas[strate?]... genaemt de Maeyweye gemeen met schepen Jacobus van de Straete causa uxoris en Maerten en Pieter vd Kerkhove...

   

  Acta St Anne

  18 jan 1745

  Tot ouderling gekozen Pieter Hernij ipv Pieter le Roij, tot diaken Jacobus vd Strate ipv Matheus Meerseman.

   

  Acta St Anne

  4 jan 1748

  heeft Jacobus vd Strate armenrek gedaan in het bijzijn van gedeputeerden schepenen Jacobus vd Ameele en Jacobus de Ridder.

   

  Acta St Anne

  12 okt 1749

  avondmaal gehouden

  de burgemr Jacobus vd Strate, Debora Scheers en meer andere hebben haar onthouden.

   

  Acta St Anne

  11 jan 1750

  avondmaal gehouden, `en veele menschen of ledematen zijn afgebleven bijna de helft van de gemeente onder anderen ook de Burgemr J: v der Strate, schepen Boudewijn Scheers, debora scheers wed Bastinck Bookelaar enz enz... godt weet om wat reden.

   

  Acta St Anne

  10.4.1750

  Verder in de bezoeking niet thuis gevonden oa burgemr Jacobus van der Strate en zijn huisvrouw Debora Scheers, die al twee of drie keer niet naar het avondmaal zijn gekomen.

   

  Acta St Anne

  12 april 1750

  avondmaal gehouden.

  Zijn wel gekomen Bokelaar en meer anderen.

  Ook burgemr Jacobus vd Strate en zijn vrouw Debora Scheers.

  Evenals Jan Ruckebusch en zijn vrouw Maria Verbaris.

   

  RAZVL 479

  fo 245

  24.2.1756

  comp Elisabeth vd Strate in huw met Adriaen Kleyman, koopman in wijnen te Sluys, dhr Johannis vd Strate burgemr deser stede, en sijn huisvr Maria de Meulenaar... ende nog Jacobus vd Strate landman in Cadsand, de voorn Elisabeth, Johannes en
  Jacobus kinderen en erfgen van Jacobus vd Strate, in sijn leven burgemr deser stede, en alhier overleden 10 nov 1752.

  Zij machtigen Adriaen Kleyman om te compareren voor burgemr en schepenen collegie slands van den Vrijen te Brugge en alomme elders... omme te goeden ende erfven den hoogedel geboren heere Louis van Borssele heer van der Hooge, in de nombre van
  16 gem137 roeden land in de wateringe v Greveninge geseyt Kleijn Reijgersvliet... de kooppenningen te ontfangen...

  Jacobus married Christina de NUET Abt 1715. Christina (daughter of Pieter de NUET and Elisabeth de PUIJDT) was born 1697, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Dec 1697, St. Anna ter Muiden; died 13 Feb 1731, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 5.  Christina de NUET was born 1697, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Dec 1697, St. Anna ter Muiden (daughter of Pieter de NUET and Elisabeth de PUIJDT); died 13 Feb 1731, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  Wk St Anne 490

  3.10.1731

  Jacobus de Nuet, landman won alhier, oom mat., voogd over Pieter 14 jr, Jacobus 11 jr, Johannes 9 jr, Elisabeth 7 jr, en Antheunis van der Strate 5 jr, wezen van Christina de Nuet, alhier overleden 13.2.1731, vader is Jacobus van der Strate,
  schepen alhier.

   

  RAZVL 492

  1731 Boedel Christina de Nuet

  - Het huis de Witte Leeuw

  - Een vierde part in een huisje aan de westzijde van het plein, noord tegen het huisje van Jannis vd Kerckhove, zuijd tegen de uitweg van de hofstede van Jannis de Bruijne en agter tegen de erve van den zelven de Bruijne [=Marktplein 2], des
  rendants overleden huisvrouwe hebbende gecompeteert bij versterf van haar moeder Elisabeth de Puijt.

  - Zeven vierentwintigste deel in een hofstede en gelijk deel in 14 gem 59 roeden in de watering van Greveninge...verkregen als erfenis van haar vader Pieter de Nuet en moeder Elisabeth de Puijt.

  - Zeven vierentwintigste deel in 21 gem 33 roeden in diverse partijen in de Robbemoreel en Godefroijpolders en de Brugsche polder... ook geërfd van haar ouders.

  - Verder 4 gem 150 roeden bij de Cantelmovaart

  - 4 gem 276 roeden op keizersbodem in de Robbemoreel

  - 3 gem 236 ½ roeden weijlant in de Robbemoreel, deel van 8 gem 170 r, onder deze schependomme, oost de erven Credenbach, nu erven Jacobus de Jonghe, zuid erven Martinus Maertens, nu Staets Goetier, west de erven wed Ferd de Bacquere nu {n.i]
  en noort Maeijken Kaesteckers, nu de erven.

  Verder pachten, contanten en vorderingen op personen wegens levering van hout.

  Volgt de roerende boedel in de Witte Leeuw.

   

  RAZVL 492

  1735 Provisionele staat van de boedel van Christina de Nuet, zie ook 1731.

  [Voorbladen ontbreken] Vijf wezen.

  Huis en erf waarin Christina de Nuet is overleden en hij nog in woont, aan de westzijde van het pleijn tot achterwaerts tegen het straete genaemt den Corten Ommeganck, noort het huijs van wijlent Christiaen vd Ameele, loopende tusschen beijde
  den uijtweg vande hofstede nu toebehorende schepen Jannis de Bruijne, streckende voorts de erve agterwaerts tot tegen de erve van Franscois Bokelaar aen de oostzijde en Jannis Scheers aen de zuijtzijde, het voorg huis genaemt de Witte Leeuw,
  bij den rendant gecocht van Boudewijn Scheers in zijne qualiteijt, mitsgdrs. Elisabeth de Puijt laest wed Pieter de Nuet, Jacobus de Nuet en Pieter Bellinck ... dd 13.11.1726, ten dezen [hier ontbreken bladzijden]

  den eijgendom van 14 gem 59 roeden in de wateringe van Greveninge, de overledenen mede hebbende gecompeteert bij versterf van hare vader Pieter de Nuet en moeder Elisabeth de Puijt, dus hier boven het voorschreve deel in het gebouw, dezelve
  7/24e parten in de voorn nombre van landen bedragende 4 gem 42 roeden 2 voet.

  Noch in bate 7/24e deel in 21 gem 33 roeden in de Robbemoreel en Godefroijpolders en de Brugsepolder, de overledene Christina de Nuet mede hebbende gecompeteert bij versterff van haar vader en moeder... dus 6 gem 47 roeden 1 ¼ voet

  Wijders 4 gem 150 roeden deel van 12 gem 24 roeden... in twee partijen daarvan de eerste groot is 1 gem 288 roeden in de Brixiuspolder tusschen de cappelrie van Collaert le Fevere lant aan de noortzijde, de kercke van St Anna ter Muden landt
  aan de zuidzijde en het oostende, streckende met de westende aen Jan filius Cornelis Beijlen landt, comende met de zuijdwesthoek aen den dijck van Greveninge; ende andere partije groot 10 gem 36 roeden in het 32e begin aende oostzijde vande
  Cantelmovaert in sheer Jacobs en sheer Janspolder [met verdere beschrijving van de ligging en de verwerving].

  Verder noch 4 gem 276 roeden in de Robbemoreel keijsersbodem [volgt ligging].

  Verder nogh 3 gem 236 ½ roeden in de Robbemoreel, deel van 8 gem 170 roeden, aan de oostzijde de erfgenamen Credenbach, nu de erven Jacobus de Jonghe, aen de zuijdzijde de erven Martinus Maertens, nu Sr: Staets Goetier; aen de westzijde de
  erven juffr de weduwe Ferdinande de Bacquere nu ...[n.i.], ende aen de noortzijde landt van Maeijken Kaesteeckers, nu desselfs erfgenamen, de voorschr landen belast met een graverente van eene gulden uijt het gemet jaerlijks, volgens letteren
  van erffenisse dd 11.5.1729.

  Verder zou nog in bate moeten komen de erfenis van haar moeder Elisabeth de Puijt in pachten vande hofstede ende landen en de vercoopen van de vrugten en intresten, maar van die boedel is nog geen vereffening gemaakt.

  Contanten 54-6-9 vlms.

  Volgt een lijst van schuldenaars en een deel van de inboedel [er ontbreken bladzijden].

  Oa In de wynckel 2-6-8 vlms wat saeijette en coussens en 4 pond een partije nagels en ijserwerck, en 1-10- vlms kaes, suijcker en kruijt, verder stijffsel, zeepschotels en stooven, zakken tarwe etc, vijff koeijen en een vark, vier ossen, ses
  varkanes en eenig speck en vleijs, joffers, sparren, schalen etc.

  Children:
  1. Pieter van der STRATE was born 1717, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Mar 1717, St. Anna ter Muiden.
  2. Jacobus van der STRATE was born 24 Aug 1719, St. Anna ter Muiden; was christened 3 Sep 1719, St. Anna ter Muiden; died 28 Sep 1767, Cadzand.
  3. 2. Johannes van der STRATE was born 13 Sep 1721, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Sep 1721, St. Anna ter Muiden; died Aft 10 Oct 1760.
  4. Elisabeth van der STRATE was born 1723, St. Anna ter Muiden; was christened 2 Jan 1724, St. Anna ter Muiden.
  5. Samuel van der+ STRATE was born 1723, St. Anna ter Muiden; was christened 2 Jan 1724, St. Anna ter Muiden; died Bef 3 Oct 1731, St. Anna ter Muiden.
  6. Anthonius van der STRATE was born 12 Mar 1726, St. Anna ter Muiden; was christened 17 Mar 1726, St. Anna ter Muiden.
  7. Maria van der+ STRATE was born 11 Dec 1727, St. Anna ter Muiden; was christened 25 Dec 1727, St. Anna ter Muiden; died Bef 3 Oct 1731, St. Anna ter Muiden.
  8. Abraham van der+ STRATE was born 1729, St. Anna ter Muiden; was christened 20 Mar 1729, St. Anna ter Muiden; died Bef 3 Oct 1731, St. Anna ter Muiden.

 3. 6.  Jacob de MEULENAAR was born Abt 1700.

  Jacob married Pieternella MACHIELSEN Abt 1728. Pieternella was born Abt 1705. [Group Sheet]


 4. 7.  Pieternella MACHIELSEN was born Abt 1705.
  Children:
  1. 3. Maria de MEULENAAR was born 1730, Isabellapolder.


Generation: 4

 1. 8.  Jacobus van de STRATE was born 1664, St. Anna ter Muiden; was christened 28 Nov 1664, St. Anna ter Muiden (son of Pieter van de STRATE and Margrite WOESSENS); died Aft Jan 1712.

  Other Events:

  • Beroep: hoofdman van St Anne

  Notes:

  Doopget

  1695 Jacobus: Johannes Woessen, Lodewijk Lansheer, Maria van der Strate

  1696 Pieter: Majeu Vervoore, Joanna Maria van den Berge

  1699 Abraham: Anthonis de Puijdt, Maria van Overschelde

  1701 Isaack: Pieter Hernij, Catlintje Linde

  1702 Johannes: Pieter van der Strate, Martintje Meersmans

   

  1706 Antonette: Pieter van der Straten, Cornelia Ozeels (haar zuster)

  1708 Maria: Johannes van Kerckhoven, Pieternella de Puit vr v Pieter Hernij de jonge

   

  Doopget kinderen Jacob vd Strate en Jacomijntje vd Broeke:

  1710 Adriaen: Claes de Kan, Maria van Overschelde

  1711 Maria: Francois de Meersman, grootmoeder Maria Coolen vr v Claes de Can

  1712 Paulina: Adriaen van den Broecke, Pieternella de Puid

   

  B St. Anne

  28.11.1702 Joannis kind v Jacob van der Strate

   

  -----------------------

  Acta St Anne

  12 feb 1694

  Gekozen tot ouderling Pieter Christiaense, tot diaken Jacob Verstraete.

   

  Acta St Anne

  27 feb 1697

  heeft Jacob Verstraate de armenrek gedaan.

   

  RAZVL 473

  23 meije 1698

  comp Pieter vande Straete, voorts Jacob van de Strate voor sijn selve mitsgaders als voocht over sijne minderjarige suster en broeder Maritie en Jannis van de Straete... machtigen Jacob Beertram, specialijcke eerst omme uijt hen compts: naem
  als eijgenaer en hem tweede compt in privé als hoir fiodael te compareren voor leenmannen van t leenhoff Nieuwcappelle in Veurenambacht, om daar te ontuijten sekere parthie leenlant onder gemelt leenhoff groot ontrent 2 gemeten gelegen in de
  prochie van Alvegem, oost over, en daer in te erven en vesten den persoon van Jacob Goudesenne als cooper van dien...

  sal mede tot het onterven van haer compts en desselfs minderjarige suster en broeder vooren genoemt van den nombre van 1 gemet erfflant gelegen in de prochie van Nieuw Cappelle daer van 2 gemeten genaempt t Besant ende daer in te erven en
  vesten den gedachte Jacob Goudesenne...

   

  Acta St Anne

  19 jan 1699

  tot ouderling gekozen Alexander Boudrij, tot diaken Jacob Verstrate.

   

  Acta St Anne

  17 jan 1701

  heeft Jacob vd Strate de armenrekening gedaan.

   

  Acta St Anne

  12 april 1704

  nieuwe ouderling burgemr Hernij en tot diaken Jacob vd Straeten

   

  Acta St Anne

  10 maart 1706

  heeft afgaande diaken Jacobus vd Straaten armenrek gedaan.

   

  Acta St Anne

  10,11,12 okt 1707

  enige onenigheden geconstateerd tussen [doorgestreept] Pieter de Nut en Cornelis Warre, tussen Jacobus vd Berge (wagenmaker) en de weduwe van Ekken, neffens de hoofdman Jacob vd Strate.

  [groot stuk doorgehaald]

  Jacobus vd Berge heeft zich enige weken voor de visitatie beklaagd over de wed van Hecke omdat die bij hem een wagen had besteld maar `deselve hadde laeten houden door dien 8 dagen de tijt van ‘t accoord eerst sou gereed geweest zijn, en aen
  Jacob vd Straten omdat hem 2 wielen soude hebben laten houden en noch qualijk daertoe bejegent.'

  Zowel wed van Hecke als Jac vd Strate ontkennen dat het zo is gegaan en zijn op eigen beproeving toegelaten.

   

  Acta St Anne

  15 jan 1708

  Goedgevonden in consistorie te ontbieden [...] Claes de Kan, `welke laeste den hooftman Jacob van der Straeten in de paepse herberg het vliegende paert in zijn aengezigte geslagen heeft.'

   

  Acta St Anne

  14 feb 1709

  gedeputeerd uit de magistraat burgemr Joh vd Kerkhove en schepen Jacob de Brune. Tot ouderling gekozen Jacob vd Straten, tot diaken br: Johannes van Kerkhoven.

   

  Acta St Anne

  17.4.1711

  Ook heeft de predik. gerapporteert dat zijn E: nevens? den ouderling Jacob van der Straten hebben aengesegt dat sig bij ...isi van des Heeren tafel sal hebben te absenteren wegens gegeven ergernisse.'

   

  Acta St Anne

  16 okt 1711

  heeft Jacob vd Straten binnengestaan en leetschap betoont van de gegeven ergenisse. Weer toegelaten.

   

  Acta St Anne

  15 jan 1712

  Is ingebracht dat Jacob van der Straten `weder ergenisse heeft gegeven door beschoncken uit de herberg van Joris de Mil te koomen en als droncken op de straet gesien'. Wederom afgehouden.

   

  RAZVL 478

  fo 94

  18.3.1712

  comp Jacob van der Straete hooftman woonende op St Anna ten Vrijen caverende over zijn huisvr Jaquemina van den Broecke verklaren schuldig te wesen aan Johannes van Weenegem penninkmr van Cadsant en wonende binnen Sluijs,150 ponden vlms tegen 5
  procent sjaers...

  onderpand eerst de helft van 8 gem 150 roeden lant sijnde weije in de polder Robbemoreel statenbodem, abouterende ten oosten het lant van Jannis vd Kerkhove, ten westen tlant de erfgenamen Ferdinande de Bacquere, ten noorden tlant van burgemr
  Jacob de Bruijne, ten suijden de naars partije lant en andere; competerende de andere helft desselfs kinderen;

  voorts nog en gerecht vierde part in 9 gem 66 roeden lant mede weije gelegen als voren abouterende ten oosten tlant van Jacob de Jonge tot Sluijs, ten westen tlant van Pieter de Nut, ten noorden de bovengenoemde weije, en ten suijden jegens de
  soute wateren off Canael, competerende de resterende drij vierde parten aen des comparants weesen en Jan de Vuijst woonende alhier...

   

  Acta St Anne

  17 juli 1712

  Huisbezoeking gedaan en Claes de Kan en Jacob van der Straten nog afgehouden.

   

  Acta St Anne

  26 jan 1719

  Gekozen in bijzijn van burgemr Jacob de Bruijne en oud-burgemr Pieter Herny, tot ouderling Mattheus de Bruine, tot diaken Jacobus vd Straten

   

  Acta St Anne

  15 jan 1722

  Gekozen in bijzijn van gedeputeerden schepen Jaques de Bruine en schepen Rochus van der Maes, tot ouderling Jacobus vd Strate ipv Mattheus de Bruine, tot diaken Pieter de Bruine ipv Jacobus de Nut.

   

  Acta St Anne

  25 jan 1725

  in bijzijn van burgemr Scheers en oud-burgemr Pieter Hernij gekozen tot ouderling Jacobus van der Straate, tot diaken Johannes Scheers.

  Jacobus married Francijntje MEERSMAN Abt 1694. Francijntje was born Abt 1660; died Aft 24 Sep 1702, Groede?. [Group Sheet]


 2. 9.  Francijntje MEERSMAN was born Abt 1660; died Aft 24 Sep 1702, Groede?.

  Notes:

  RAZVL 473

  19 nov 1698

  comp Jacob van de Straete ende Francijnken de Meesman sijne huisvr machtigen Flippe de Drie lantman op de prochie van Dickebusse speciael omme te innen ende ontf: van de erfgenamen van wt Pieter Coorenaert alle soodanige paemten: als den selven
  aen haer tweede compt noch is schuldig gebleven per reste over den coop van een partieken lant genaemt den Broeck groot ontrent de 3 gemeten 100 roeden gelegen ter gemelte prochie van Dickebus onder de heerlijckheijt van Lokeren...

   

  Wk St Anne 488

  fo 10a, ongedateerd

  [na 24.9.1702, gezien de geb datum van het jongste kind van Jacobus vd Strate en Francijntje Meersman]

  Cornelis Warre, won alhier, en Francois Meersman, won Zuidzande, voogden over Joannes, Susanna, Carel en Jacob Quetstroo, weezen van Francijnken Meersman en Hendrick Quetstroij, en Pieter vd Strate, won alhier, voogd over Jacob, Pieter en
  Abraham vd Strate, wezen van Francijnken Meersman en haar tweede man Jacob vd Strate.

  Children:
  1. 4. Jacobus van der STRATE was born 1695, St. Anna ter Muiden; was christened 3 Apr 1695, St. Anna ter Muiden; died 10 Nov 1752, St Anna ter Muiden.
  2. Pieter van der STRATE was born 1696, St. Anna ter Muiden; was christened 11 Nov 1696, St. Anna ter Muiden.
  3. Abraham van der STRATE was born 1699, St. Anna ter Muiden; was christened 8 Feb 1699, St. Anna ter Muiden.
  4. Isaack van der+ STRATE was born 1701, St. Anna ter Muiden; was christened 20 Feb 1701, St. Anna ter Muiden; died Bef 1703.
  5. Johannes van der+ STRATE was born 1702, St. Anna ter Muiden; was christened 24 Sep 1702, St. Anna ter Muiden; died 1702, St. Anna ter Muiden; was buried 28 Nov 1702, St. Anna ter Muiden.

 3. 10.  Pieter de NUET was born 1660, St. Anna ter Muiden; was christened 3 Sep 1660, St. Anna ter Muiden (son of Carel de NUET and Marij de PLANCK); died 31 Oct 1717, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  Rek Mude 1687

  Van Pieter de Nut over slaghgelt

  Aen Pieter de Nut over slants accijs van een alff vat bier door de burgemr na jaar gedane arbeijt aande arbeijders gegeven

   

  Rek Mude 1688

  Van Pieter de Nut de meelaccijs

   

  Doopget

  1689 Elisabeth: geen get

  1691 Jacobus: geen get

  1694 Johannes: geen get

  1697 Cristina: geen get

   

  Acta St Anne

  2 april 1691

  Benoemd tot ouderling Pieter de Nut, tot diaken Pieter Christiaanse.

   

  Rek Mude 1691

  Van Pieter de Nut van tslachgelt

   

  Rek Mude 1693

  Van Pieter de Nut stats buitenthiende

   

  Rek Mude 1694

  Van Pieter de Nut laaste seizoen van t gemael

   

  Rek Mude 1695

  Van Pieter de Nut over tslachgelt tweede half jaer

  Van Pieter de Nut over de garsinge van de strate na t Pas loopende

   

  Rek Mude 1699

  Van Pieter de Nut over de grooten hoeck ofte binnenthiende deser stede competerende

   

  RAZVL 465

  fo 29

  [ca 1697]

  Eijsch omme Maeijken Caestecker wed van Nicolaes Leuper, erffgenaem van Francijnken Logiers sulcx eijsse ter eenre, contra

  Pieter de Nut cooper vande helft van 17 gem 20 roeden lants gelegen soo op St Anne als ten lande van het Brugse Vrije, gedaagde

  1 Eisseresse vertoont als erfgenaem voorseijt dat tusschen den ged:e ende de gemeene erffgenamen van wt Jacob van Uxeem in sijn leven griffier van Sluijs en St Anne is geschiet eenen waerachtigen coop van lant gelegen ten deele op St Anne en
  ten deele onder het Brugse Vrije

  2 Waeronder begrepen is geweest de helft van 17 gem 29 roeden, voor desen vercavelt tusschen tvoors Francijnken Logiers ende de vader van de voorn heer griffier Jacob v Uxeem.

  ...

  Maeijken Kaestecker hare moeije Francijntje Logiers

   

  Acta St Anne

  12 feb 1698

  Tot ouderling gekozen Pieter de Nut en tot diaken Mahieu Vervooren.

   

  Acta St Anne

  tussen half aug en 4 okt 1699

  Handelingen ontrent Pieter de Nut, sedert half augusti tot de maant uijt in eenige consistorien gehadelt namen:

  1)

  is van de diaken Mahieu versogt dat er consistorie moght geleijt worden alsoo sij jets, beneffens de andere broederen tegen gemelden Pieter de Nut hadde in te brengen, waerop consistorie geleyt is.

  2)

  is ingebragt als of de Nut sig selven onstigtelijk gedragen hadde wegens eenige dingen, immers de gemeijnte daeraen ergernis genomen hebbende

  ...

  hem aangeseijt 1: dat hij sigh voor een tijt van de tafel des heeren sou onthouden; 2: dat hij gedurende sijn ouderlingschap ook niet mede sou ommegaan van ‘t avondmaal.

   

  Rek Mude 1700

  Van Pieter de Nut over tgemael eerste halff jaer

  Van Pieter de Nut recht van issue over de koop van een hofstede met 10 gem lants waarvan ¼ is competerende Jacob de Bruijne... gekogt van de erfgenamen van Jacob van Uxeem.

   

  Acta St Anne

  20 jan 1701

  Pieter de Nut heeft de kkraad genoegen gedaan en is weer toegelaten.

   

  Acta St Anne

  18 jan 1705

  nieuwe ouderling Pieter de Nut, tot diaken Joannes van de Kerkhoven.

   

  Acta St Anne

  10,11,12 okt 1707

  enige onenigheden geconstateerd tussen [doorgestreept] Pieter de Nut en Cornelis Warre, tussen Jacobus vd Berge (wagenmaker) en de weduwe van Ekken, neffens de hoofdman Jacob vd Strate.

  [groot stuk doorgehaald]

  Tussen Pieter de Nut en Cornelis Warre schijnen harde woorden gevallen te zijn. Omdat de pred. het Pieter de Nut niet zelf kon vragen wordt de zaak uitgesteld tot na het Avondmaal, waarvan Pieter de Nut wordt afgehouden.

   

  Acta St Anne

  15 jan 1708

  Goedgevonden in consistorie te ontbieden Pieter de Nut en Cornelis Warre, en ook Lijsebet Ducatel huisvr van Jacobus vd Berge, en Maria Wildorp, huisvr van Willem Bastink, smid [...]

   

  Acta St Anne

  18 jan 1708

  Zijn verschenen Cornelis Warre en Pieter de Nut die volledig met elkaar verzoend zijn.

   

  RAZVL 478

  fo 33

  16.2.1709

  comp Pieter de Nut en sijn huisvr Elisabeth de Puijt te vooren wed Johannes Pauwels die tgene naers hadde bij coope van Abraham Bocqué volgens erfenisse dato 15 meij 1680... verkopen aan Jacob en Machiel de Bruijne twee gebroeders woonende te
  deser stede een huijs, stallinge, wagenkot, bacquete, steenput etc, ende soo als over eenige jaren bij de comparanten is getimmert, ende als nu bij Francois Bokelaar wort bewoont, mitsg nog de nombre van ontrent 54 roeden chijns-gront

   

  RAZVL 2033

  Not Willebaert te Sluis

  16.8.1713

  Compareerden Jacob ende Michiel de Bruijne gebroeders beijde woonende op Ste Anne ter Muden... te kennen gevende dat sij met gemene penninghen hadden gecocht twee huijsen op tselve St Anne te Mude, t'eene van Aesje Jongerius wed van Jan Facon
  en Jacob de Jonghe [stokhouder] staende op tselve St Anne aande suytoostsijde vande Antwerpstraete, suytwest de erfgenamen van wt Fransois Cools, noort Archillis de Haese, achterwaerts streckende teghen de erve van Pieter de Nut en Jan
  Vermeersch waer van sij de erfvenisse hebben ontfangen voor Burgemr en schepenen in tselve St Anne op den 5e decembr 1704 volgens de letteren van erfvenisse daervan sijnde,

  ende het andere gecocht van Pieter de Nut en sijn huijsvrouwe Elisabeth de Puijt te vooren wed wijlent Johannes Paulus staende mede op St Anne met den gevolge van ontrent de 54 roeden cheijnsgront daer mede gaende ande noortoostsijde teghen
  d'erve van Jan de Vuijst te vooren Pieter de Buijck, ende suytwest teghen d'erve van Fransois de Bruijne, en waer van de comparanten d'erfvenisse hebben ontfangen mede voor Burgemr en schepenen voornt: dd 16.2.1709

   

  Acta St Anne

  24 jan 1714

  Nieuwe ouderling Pieter de Nut, nieuwe diaken Pieter Hernij de jonge.

   

  RAZVL 478

  fo 131

  8.9.1717

  comp Pieter de Nut en sijn huisvr Elisabeth de Puijt verkopen aan Joris de Mil een huijs, stallinge en eijgen erve, sonder de precise groote daervan te weten, immers soo als het selve huijs jegenwoordigh bij den acceptant wort bewoont, ... aen
  de westsijde van het pleijn ofte plaetse

   

  Wk St Anne 489

  18.10.1741

  Rek gedaan door schepen Jacobus de Nuet van de beide nalatenschappen van wijlen Pieter de Nuet en zijn vrouw Elisabeth de Puijdt, bevorens wed van Joos de Mil, en daarvoor van Johanes Pouwels, aan zichzelf en aan Jacobus vd Strate, voorschepen
  alhier, als in huw geweest met Christina de Nuet, en vader en voogd van hun kinderen;

  idem aan Boudewijn Scheers, schepen alhier, grootvader en voogd pat. van Jannis Scheers, enig kind van Jannis Scheers fs Boudewijn, van welke Jannis Scheers moeder was Elisabeth de Nuet, en van de laatstgemelde wees moeder is Anna Carlier, en
  ten slotte aan Pieter Bellink, schepen alhier, zoon van Bartholomeus Bellinck en Johanna Pauwels.

  Pieter married Elisabeth de PUIJDT 9 Dec 1687, St. Anna ter Muiden. Elisabeth (daughter of Anthonis de PUIJDT and Christyntje van UXEM) was born 1660, St. Anna ter Muiden; was christened 11 Apr 1660, St. Anna ter Muiden; died 14 May 1729, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 4. 11.  Elisabeth de PUIJDT was born 1660, St. Anna ter Muiden; was christened 11 Apr 1660, St. Anna ter Muiden (daughter of Anthonis de PUIJDT and Christyntje van UXEM); died 14 May 1729, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  T St Anne

  1680 Johannis Pauwels jm met Elisabeth de Puijdt jd geass met Anths de Puijdt, burgem van St Anne

   

  T St Anne

  1682 Joos de Mil jm met Lysabeth de Puidt, wed Johannes Pauwels

   

  T St Anne

  1687 Pieter de Nudt jm, met Lysabeth de Puidt, laatst wed Joos de Mil

   

  Acta St Anne

  26 jan 1681

  Elijsabeth de Puit terwijl sij leijde in haar kinderbedde, wierde voor ditmaal genootsaackt af te blijven.

   

  RAZVL 473

  [15 meij 1686]

  comp Elijsabeth de Puijt lest wed van Joos de Mil... verkoopt aen Jan Vermeesch een huijs met een kleen schuijrken daer mede gaende de erve groot ontrent 26 roeden soo verre als t huijs gaet met de schuijre regt uijt achterwaerts streckende tot
  aen de erve van de vercoopige, van de suijtsijde de straete loopende van St Anne na t pas de suijtwestsijde aen dhr Christiaen Oseel... ende is bij conditie bepaalt dat sij sal mogen het gebruick van de waeterput soo voor haer als voor haer
  beesten hebben, sijnde dit huijs vercocht voor 30 ponden vls...

   

  RAZVL 478

  fo 203

  13.11.1726

  comp Boudewijn Scheers oud burgemr met procuratie van Jeroon de Gelleke generaliteitsbode, en Johan Aldenhove, beijde wonende in s Gravenhaege als voogden van Adriaen de Mil wees van Johan de Mil en [ni] mede woonende aldaer... zijnde de voorn
  weese Adriaen de Mil in t gene hierna genoemt gerechtigt voor de helft als erfgenaem van vaders zijde ten sterfhuijse wt Joris de Mil, meerderjarig jongman, den 14 meij 1725 alhier overleden, zijnde een zoon geweest van Joos de Mil en Elisabeth
  de Puijt.

  Voorts nogh deselven heer Boudewijn Scheers als vader en voogt van zijn zoon Johannis Scheers in zijn voorg huw verwekt bij wt Elisabeth de Nut die dogter was van Pieter de Nut en gemelde Elisabeth de Puijt, de voors Johannis Scheers int geen
  naers als erffgenaem van s moederszijde geregtigt voor 1/5 part in de wederhelft, off een tiende part int geheel...

  Item Elisabeth de Puijt te vooren wed Joos de Mil, en nu laest van Pieter de Nut als erfgename ten voors boedel, int volgende geregtigt mede voor 1/5 part in de helft of 1/10 int geheel.

  Item Jacobus de Nut nagelaten meerderj zoon wt Pieter de Nut, daer moeder van is voorn Elisabeth de Puijt ook voor 1/10 int geheel.

  En eijndelinghe nogh Pieter Bellink meerderj nagelaten zoon van wt Bartholomeus Bellinck en Johanna Pauwels, welke Johanna Pauwels al mede dogter was van de voors Elisabeth de Puijt, in voorg huw geproc. bij Johannes Pauwels, ook voor 1/10 int
  geheel, zijnde de naers cooper Jacobus van der Straete als in huw met Christina de Nut, dogter van hierv genoemde Pieter de Nut en Elisabeth de Puijt geregtigt in t resterende vijfde part in de helft van moederszijde en 1/10 part int geheel.

  [Betreft de Witte Leeuw.]

   

  RAZVL 493

  18.10.1741

  Boedel van Elisabeth de Puijt [zie voor de erfenamen de akten hiervoor].

  Baten

  Eerst een hofstede gebruikt bij den rendant [Pieter de Nuet] met ontrent 36 gemeten lants soo staten als keijsers bodem en een huijsken bij het pleijn of plaetse van Sint Anne... deze zijn verdeeld onder de erfgenamen dd 14.5.1733 voor notaris
  Blondeel te Sluis: memorie

  Contante penningen in het sterfhuijs: 109-12-9 gr vlms.

  Waarde van de verkochte roerende goederen: 46-16-9 gr vlms

  De erfportie van haar zoon Joris de Mil gestorven 14.5.1725: 27-6-10 gr vlms

  Geleend geld aan Jacobus vd Strate 104-0-0 gr vlms

  Een jaar hofstede en landpagt en reparatie van glasen van de vidua Pieter de Buijk 27-17-3 ½

  Achterstallige pacht en lonen...

  Lasten

  Uit de contante penningen betaalde begrafeniskosten 13-14-0 gr vlms

  Verder achterstallige landpachten en interesten, verpondingen en parochiekosten, leverantie van zoutevis voor het sterfhuijs, leverantie door molenaar Jacobus de Bels over twee vaten terwemeel, zeijns [chijns] van het huijsken bij het pleijn,
  notariskosten en kosten overbrengen deser rekening.

   

  RAZVL 479

  fo 125

  29.11.1741

  comp Jacobus de Nut, schepen deser stede, rendant der staathoudende rekeninge van wt sijn moeder Elisabeth de Puijts nalatenschap, alsmede rendant van de rekeninge der revenus van de vaste goederen van wt sijn ouders Pieter de Nuet en voors
  Elisabeth de Puijt, beyde in den collegiekamer alhier ten overstaan van de agtbaar magistraat deser stede overgebragt den 18 october 1741, aan sigh self en aen dheeren Jacobus vd Strate, Boudewijn Scheers, en Pieter Bellinck als
  gerendeerdens...

  Item comp de gemelde Jacobus vd Strate, voorschepen en outburgemr alhier, in huw geweest met Christina de Nuet, en dheer Boudewijn Scheers out burgemr alhier, in huw geweest met Elisabeth de Nuet, ende nogh den eerstgenoemde heer vd Strate als
  vader en voogt van de minderjarige kinderen bij hem verwekt bij Christina de Nuet, en den lestgenoemde heer Scheers als vader en voogd geweest van sijn soon de weese Jannis Scheers, eenig kint van voors: Elisabeth de Nuet, en grootvader en
  voogt paternel sijnde van de weese Jannis Scheers, eenig kint van den eerstgenoemde Jannis Scheers geprocureert bij Anna Carlier, wonende in der Groede, welcke comparanten declareerden dat sij den voorn medegerendeerden Pieter Bellinck, soon
  van Bartholomeus Bellinck en Johanna Pauwels, welke Johanna een dogter was van meergemelde Elisabeth de Puijt, in vorigen huw verwekt bij Johannes Pauwels, door den s'Heeren dienaar alhier Mattheus Croquette den derden deser maent November
  hebben laaten versoeken om met hun gesamentlijk op den sesden dito snamiddags ten twee uren te vaceren na Sluijs, ten comptoire van den notaris Petrus Blondeel omme aldaer onderlinge te liquideren en adjusteren, zoo over de sloten van beyde
  voornoemde rekeningen als over de posten van ontfank en uitgifft voor ijder daer in gemelt. Edogh dat den voorn heer Bellinck sulks heeft gedeclineert, immers aldaer niet is gecompareert...

  De anderen hebben onderling de rekeningen vereffent...

  Sijnde maer alleenlijk gereserveert gebleven tusschen den gesamentlijke vier gerendeerdens de batelijke memoriepost van ontrent de dry pont vlms ten laste Francois Hoste en Engel Verschelle per rests over hoygras in de rekeninge der revenus op
  fo 6 recto gemelt, gelijk ook tusschen de gesamentlijke comparanten dheren De Nuet, van der Strate en Scheers, yder voor een derde part gemeen gebleven is de somme van 7 ponden 6 schell en 9 grooten vlms.

  Volgt de liquidatie.

  Children:
  1. Elisabeth de NUET was born 1689, St. Anna ter Muiden; was christened 6 Jan 1689, St. Anna ter Muiden; died Aug 1711, St. Anna ter Muiden.
  2. Jacobus de NUET was born 1691, St. Anna ter Muiden; was christened 22 Jun 1691, St. Anna ter Muiden; died 4 Nov 1752, St. Anna ter Muiden; was buried 11 Nov 1752, St. Anna ter Muiden.
  3. Johannes de NUET was born 1694, St. Anna ter Muiden; was christened 1694, St. Anna ter Muiden.
  4. 5. Christina de NUET was born 1697, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Dec 1697, St. Anna ter Muiden; died 13 Feb 1731, St. Anna ter Muiden.This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.