Print Bookmark
Pieter ACKAERT

Pieter ACKAERT

Male Abt 1665 - 1694  (~ 29 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Less detail
Generation: 1

 1. 1.  Pieter ACKAERT was born Abt 1665 (son of Jan ACKAERT and Proontje de PUIJDT); died Apr 1694, St. Anna ter Muiden; was buried Apr 1694, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  Doopget

  1692 NN: geen get

   

  B St. Anne

  23.11.1693 kind van Pieter Accaert

   

  B St. Anne

  4.1694 Pieter Ackaert

   

  Wk St Anne 488

  fo 9, dd 9.3.1689

  Jacob Vermeers voogd over zijn broer Pieter Vermeers, 17 jr, wees v Francijntie de Vos, vader is Jan Vermeers, die inv overbrengt.

  4.11.1693 Pieter Accaert voogd maternel.

   

  Acta St Anne

  20 feb 1690

  Tot nieuwe diaken verkozen Pieter Akaert.

   

  Rek Mude 1693

  Van Pieter Accaert over tslachgelt

   

  RAZVL 473

  24 maert 1694

  comp Sander de Bever verkoopt aen Pieter Accaert een woonhuijs met schuijre stallinge en t sestich roeden erve van outs genaemt het paepenhuijs soo als het jegenwoordich is gestaen ende gelegen binnen deser schependomme aen de suijtoostsijde
  van de Nederenheerenwech, hebbende aen de suijtoostsijde d'erve van vidua mr Wilem van Welle en vidua Nicolaes Leupe, aen de noortoostsijde deselve vidua Nicolaes Leupe, ende aende noortwestsijde t'lant van de erfgenaemen van Gilles van
  Kerrebroeck... voor 90 ponden vlms... vrij suijver ende onbelast gereserveert een cappitael van 100 gulden ten intereste loopende ten profijte van de diaconie deser stede...

  Pieter married Janneke SLABBINCK 26 Mar 1688, Sluis. Janneke (daughter of Pieter SLABBINCK and Francijntie BILJOU) was born Abt 1667; died 1689, St. Anna ter Muiden; was buried 21 Dec 1689, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]

  Pieter married Magdalena CAUWE 22 Sep 1690, St. Anna ter Muiden. Magdalena was born Abt 1670; died 1692, St. Anna ter Muiden; was buried 4 Apr 1692, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]

  Children:
  1. NN+ ACKAERT was born 1692, St. Anna ter Muiden; was christened Apr 1692, St. Anna ter Muiden; died Apr 1692, St. Anna ter Muiden; was buried 6 Apr 1692, St. Anna ter Muiden.

  Pieter married Janneke de LANTSHEER 19 Sep 1692, St. Anna ter Muiden. Janneke was born Abt 1670; died 1693, St. Anna ter Muiden; was buried 15 Dec 1693, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]

  Children:
  1. NN+ ACKAERT was born 1693, St. Anna ter Muiden; died 1693, St. Anna ter Muiden; was buried 23 Nov 1693, St. Anna ter Muiden.

Generation: 2

 1. 2.  Jan ACKAERT was born Abt 1630 (son of Jan ACKAERT); died 1692, St. Anna ter Muiden; was buried 27 Dec 1692, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  RAZVL 473

  26 jan 1679

  comp Thomas Kuijne wonende tot Sluijs verkoopt aan Jan Accar wonnachtich binnen deser stede seker huijs op [ni] roeden chijns grondt gelegen ande westzijde van de plaetse deser stede thuis van Carel de Nut aen de zuijtzijde de schuere van
  burgemr [Anthonis] de Puijdt ende vi: Massenhove [= Christijntje Logiers] aen de noortwestsijde achterwaerts streckende tegen de hofstede van de erfgenamen van Pr: de Bruijne ...

  gereserveert een capitael van 32 ponden vlaems ten profitten van den armen deser stede...

   

  Rek Mude 1679

  Van Thomas Kuijne over ses jaeren chijns van seecker huijs bij hem vercocht aen Jan Accar.

   

  RAZVL 473

  15 november 1679

  comp Jan Accar woonachtig alhier machtigt [Jan] Accart de jonge sijne soone omme in de parochie van Westoutere in West Vlaenderen ende elders te ontfangen de uitstaende schulden den comparant competerende mitsgaders de alreeds verschene revenus
  van de comparants goederen aldaer gelegen indien t mogelijx deselve en beste prijsse te vercoopen ...

   

  Rek Mude 1687

  Van Marinis Bastink, Jan Accar ende wed Adriaan Gillis over de chijns van de grondt daer haar huijsen op staan

   

  Rek Mude 1688

  Van Marinis Bastink, Jan Accar ende wed Adriaan Gillis over de chijns van de grondt daer haar huijsen op staan

   

  Rek Mude 1691

  Van Marinis Bastink, Jan Accar ende wed Adriaan Gillis over de chijns van de grondt daer haar huijsen op staan

   

  Wk St Anne 488

  fo 17, dd 4.11.1693

  Pieter Accaert voogd over zijn zusters Marij, 21, en Janneke, 18 jr, wezen v Jan Accaert, moeder is Proontie de Puijt, die inv overbr;

  20.7.1695 Jan Keij en Cornelis vd Berge, zwagers, voogden over gemelde wezen, op dezelfde dag brengt Flip D'angloo inv over van der wezen overl. broer Pieter Accaert.

   

  RAZVL 473

  15 nov 1694

  comp Philip d'Angloo als last ende ordere hebbende van de gemeene erfgenamen van Pieter Accaert overleden binnen deser stede verkoopt aen Jan Hennekeij een huijs schuijre stallinge met 60 roeden erve daerop de selve gebouwen sijn staende aende
  noortoostsijde van de Nederheerenweg hebbende ten suijtoosten den boomgaert van de wed Willem van Welle, ten noortoosten tlant van Maiken Kerckhove en ten noortwesten tlant van de hoirs Kerrebroeck , sijnde dit vercochte huijs van outs genaempt
  geweest het paepenhuijs... voor 66 ponden vlms in twee paijementen...

  Jan married Proontje de PUIJDT Abt 1655. Proontje was born Abt 1635; died 1694, St. Anna ter Muiden; was buried Apr 1694, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 3.  Proontje de PUIJDT was born Abt 1635; died 1694, St. Anna ter Muiden; was buried Apr 1694, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  Rek Mude 1691 tm 1695

  Van Marinis Bastink, [de weduwe van] Jan Accar ende wed Adriaan Gillis over de chijns van de grondt daer haar huijsen op staan

   

  Rek Mude 1695

  Van den rendant over sijn aenpaert int versterff van wt Proontie de Puijt

  Children:
  1. Jan ACKAERT was born Abt 1658.
  2. 1. Pieter ACKAERT was born Abt 1665; died Apr 1694, St. Anna ter Muiden; was buried Apr 1694, St. Anna ter Muiden.
  3. Josina ACKAERT was born Abt 1668; died Aft 27 Apr 1718.
  4. Maria ACKAERT was born 1672; died 1700, St. Anna ter Muiden; was buried 12 Feb 1700, St. Anna ter Muiden.
  5. Jannetje ACKAERT was born 1675; died 1700, St. Anna ter Muiden; was buried 14 Apr 1700, St. Anna ter Muiden.
  6. Godelieve+ ACKAERT was born Abt 1680; died 1682, St. Anna ter Muiden; was buried 12 Jan 1682, St. Anna ter Muiden.


Generation: 3

 1. 4.  Jan ACKAERT was born Abt 1600, Westoutre?.
  Children:
  1. 2. Jan ACKAERT was born Abt 1630; died 1692, St. Anna ter Muiden; was buried 27 Dec 1692, St. Anna ter Muiden.This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.